معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش آموزشی کانال سروش زبان کره ای بانو


کانال سروش زبان کره ای بانو

@hangullearning

کانال سروش زبان کره ای بانو

کانال سروش آموزشی 2 سال پیش
آموزش زبان کره ای، از مقدماتی تا پیشرفته, در ۹ سطح,همراه با تمرین، مثال، فلش کارت، کتاب کار و ...+ تلفظ صوتی کره ای+ انواع زنگ تفریح های کره ای ( مطالب جالب درباره فرهنگ کره، مردم، آداب و رسوم، غذاها و ... )
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 7,535 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش زبانکانال زبانکانال سروش کرهکانال کرهکانال سروش ایکانال ایکانال سروش بانوکانال بانوکانال سروش آموزشکانال آموزشکانال سروش زبانکانال زبانکانال سروش کرهکانال کرهکانال سروش ای،کانال ای،کانال سروش مقدماتیکانال مقدماتیکانال سروش تاکانال تاکانال سروش پیشرفتهکانال پیشرفتهکانال سروش ۹کانال ۹کانال سروش سطحکانال سطحکانال سروش همراهکانال همراهکانال سروش تمرین،کانال تمرین،کانال سروش مثال،کانال مثال،کانال سروش فلشکانال فلشکانال سروش کارت،کانال کارت،کانال سروش کتابکانال کتابکانال سروش کارکانال کارکانال سروش تلفظکانال تلفظکانال سروش صوتیکانال صوتیکانال سروش کرهکانال کرهکانال سروش ای+کانال ای+کانال سروش انواعکانال انواعکانال سروش زنگکانال زنگکانال سروش تفریحکانال تفریحکانال سروش هایکانال هایکانال سروش کرهکانال کرهکانال سروش ایکانال ایکانال سروش مطالبکانال مطالبکانال سروش جالبکانال جالبکانال سروش دربارهکانال دربارهکانال سروش فرهنگکانال فرهنگکانال سروش کره،کانال کره،کانال سروش مردم،کانال مردم،کانال سروش آدابکانال آدابکانال سروش رسوم،کانال رسوم،کانال سروش غذاهاکانال غذاهاکانال سروش hangullearningکانال hangullearning