معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا ادبی کانال ایتا کتاب صوتی شیرین


کانال ویژه
کانال ایتا کتاب صوتی شیرین

@Audiobookshirin

کانال ایتا کتاب صوتی شیرین

کانال ایتا ادبی امروز
گـــاهی، نگــــاهی، به جــهانی، به دور از دغدغـه
روزمــرگـی های این مــنِ سـر به هــوا
کمی شعر و کتاب و تـرانه
«کمــی بی قیـــدی از دنــیایِ ساخته ی
آدمیــــــــــزادِگان»

ادمین: @shirinpishdadi
در castbox به این آی دی مراجعه کنید👇
shirinpishdadi
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 6,317 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا کتابکانال کتابکانال ایتا صوتیکانال صوتیکانال ایتا شیرینکانال شیرینکانال ایتا گـــاهیکانال گـــاهیکانال ایتا نگــــاهیکانال نگــــاهیکانال ایتا جــهانیکانال جــهانیکانال ایتا دورکانال دورکانال ایتا دغدغـهکانال دغدغـهکانال ایتا روزمــرگـیکانال روزمــرگـیکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا اینکانال اینکانال ایتا مــنِکانال مــنِکانال ایتا سـرکانال سـرکانال ایتا هــواکانال هــواکانال ایتا کمیکانال کمیکانال ایتا شعرکانال شعرکانال ایتا کتابکانال کتابکانال ایتا تـرانهکانال تـرانهکانال ایتا «کمــیکانال «کمــیکانال ایتا بیکانال بیکانال ایتا قیـــدیکانال قیـــدیکانال ایتا دنــیایِکانال دنــیایِکانال ایتا ساختهکانال ساختهکانال ایتا یکانال یکانال ایتا آدمیــــــــــزادِگان»کانال آدمیــــــــــزادِگان»کانال ایتا ادمینکانال ادمینکانال ایتا shirinpishdadiکانال shirinpishdadiکانال ایتا castboxکانال castboxکانال ایتا اینکانال اینکانال ایتا آیکانال آیکانال ایتا دیکانال دیکانال ایتا مراجعهکانال مراجعهکانال ایتا کنیدکانال کنیدکانال ایتا shirinpishdadiکانال shirinpishdadiکانال ایتا Audiobookshirinکانال Audiobookshirin

کانال های ویژه ایتا