معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا


کانال ایتا هنر

@jdzbkifdxvmkgdcbmhfcx

کانال ایتا هنر

کانال ایتا هنر و طراحی 5 روز پیش
هنر
آموزش خیاطی،بافتنی، نقاشی، کاردستی، آشپزی برای خانم های گل 🤩
استفاده از ویدیو های کانال به اسم خودتون شرعا حرام است
لینک کانال
@jdzbkifdxvmkgdcbmhfcx
آیدی زیر جهت ثبت نام کلاس های مجازی هنری و رزرو تبلیغات
میباشد
https://eitaa.com/Fahimeh_orang
ht
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 9,835 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا هنرکانال هنرکانال ایتا هنرکانال هنرکانال ایتا آموزشکانال آموزشکانال ایتا خیاطی،بافتنی،کانال خیاطی،بافتنی،کانال ایتا نقاشی،کانال نقاشی،کانال ایتا کاردستی،کانال کاردستی،کانال ایتا آشپزیکانال آشپزیکانال ایتا خانمکانال خانمکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا گلکانال گلکانال ایتا 🤩کانال 🤩کانال ایتا استفادهکانال استفادهکانال ایتا ویدیوکانال ویدیوکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا اسمکانال اسمکانال ایتا خودتونکانال خودتونکانال ایتا شرعاکانال شرعاکانال ایتا حرامکانال حرامکانال ایتا استکانال استکانال ایتا لینککانال لینککانال ایتا jdzbkifdxvmkgdcbmhfcxکانال jdzbkifdxvmkgdcbmhfcxکانال ایتا آیدیکانال آیدیکانال ایتا زیرکانال زیرکانال ایتا جهتکانال جهتکانال ایتا ثبتکانال ثبتکانال ایتا نامکانال نامکانال ایتا کلاسکانال کلاسکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا مجازیکانال مجازیکانال ایتا هنریکانال هنریکانال ایتا رزروکانال رزروکانال ایتا تبلیغاتکانال تبلیغاتکانال ایتا میباشدکانال میباشدکانال ایتا eitaaکانال eitaaکانال ایتا comFahimeh_orangکانال comFahimeh_orangکانال ایتا htکانال htکانال ایتا jdzbkifdxvmkgdcbmhfcxکانال jdzbkifdxvmkgdcbmhfcx

کانال های ویژه ایتا