معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا اشخاص معروف کانال ایتا محمد کیانی فلاورجانی


کانال ایتا محمد کیانی فلاورجانی

@MKFalavarjani

کانال ایتا محمد کیانی فلاورجانی

کانال ایتا اشخاص معروف 4 ماه پیش
zil.ink/MKFalavarjani
🔹دکترای مدیریت دولتی (رفتار سازمانی) Phd
🔸دکترای حرفه ایی کسب و کار
🔹استاد دانشگاه
🔸کارشناسی حقوق
🔹کارشناسی IT
🔸آموزش فن بیان ، زبان بدن ، فنون مذاکرات
🔹مدیرعامل دارالقرآن آل یاسین فلاورجان
🔸مشاور کسب و کار ، مشاور تحصیلی
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 743 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا محمدکانال محمدکانال ایتا کیانیکانال کیانیکانال ایتا فلاورجانیکانال فلاورجانیکانال ایتا zilکانال zilکانال ایتا inkMKFalavarjaniکانال inkMKFalavarjaniکانال ایتا دکترایکانال دکترایکانال ایتا مدیریتکانال مدیریتکانال ایتا دولتیکانال دولتیکانال ایتا رفتارکانال رفتارکانال ایتا سازمانیکانال سازمانیکانال ایتا Phdکانال Phdکانال ایتا دکترایکانال دکترایکانال ایتا حرفهکانال حرفهکانال ایتا اییکانال اییکانال ایتا کسبکانال کسبکانال ایتا کارکانال کارکانال ایتا استادکانال استادکانال ایتا دانشگاهکانال دانشگاهکانال ایتا کارشناسیکانال کارشناسیکانال ایتا حقوقکانال حقوقکانال ایتا کارشناسیکانال کارشناسیکانال ایتا ITکانال ITکانال ایتا آموزشکانال آموزشکانال ایتا فنکانال فنکانال ایتا بیانکانال بیانکانال ایتا زبانکانال زبانکانال ایتا بدنکانال بدنکانال ایتا فنونکانال فنونکانال ایتا مذاکراتکانال مذاکراتکانال ایتا مدیرعاملکانال مدیرعاملکانال ایتا دارالقرآنکانال دارالقرآنکانال ایتا آلکانال آلکانال ایتا یاسینکانال یاسینکانال ایتا فلاورجانکانال فلاورجانکانال ایتا مشاورکانال مشاورکانال ایتا کسبکانال کسبکانال ایتا کارکانال کارکانال ایتا مشاورکانال مشاورکانال ایتا تحصیلیکانال تحصیلیکانال ایتا MKFalavarjaniکانال MKFalavarjani

کانال های ویژه ایتا