معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا آموزشی کانال ایتا کودک دو زبانه ی من


کانال ویژه
کانال ایتا کودک دو زبانه ی من

@183894315C2ef0d5da4d

کانال ایتا کودک دو زبانه ی من

کانال ایتا آموزشی دیروز
اینجام تا بهتون بگم برای #آموزش #زبان #انگلیسی به بچه هامون به روش زبان مادری، عالی ترین و کم هزینه ترین راه ها چی هستن

افتخاار میکنم ۱۰ سال با عشق زبان انگلیسی تدریس کردم


برای ارتباط با ما

@Kodake_do_zabane

https://eitaa.com/joinchat/183894315C2e
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 17,205 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا کودککانال کودککانال ایتا دوکانال دوکانال ایتا زبانهکانال زبانهکانال ایتا یکانال یکانال ایتا منکانال منکانال ایتا اینجامکانال اینجامکانال ایتا تاکانال تاکانال ایتا بهتونکانال بهتونکانال ایتا بگمکانال بگمکانال ایتا آموزشکانال آموزشکانال ایتا زبانکانال زبانکانال ایتا انگلیسیکانال انگلیسیکانال ایتا بچهکانال بچهکانال ایتا هامونکانال هامونکانال ایتا روشکانال روشکانال ایتا زبانکانال زبانکانال ایتا مادریکانال مادریکانال ایتا عالیکانال عالیکانال ایتا ترینکانال ترینکانال ایتا کمکانال کمکانال ایتا هزینهکانال هزینهکانال ایتا ترینکانال ترینکانال ایتا راهکانال راهکانال ایتا چیکانال چیکانال ایتا هستنکانال هستنکانال ایتا افتخاارکانال افتخاارکانال ایتا میکنمکانال میکنمکانال ایتا ۱۰کانال ۱۰کانال ایتا سالکانال سالکانال ایتا عشقکانال عشقکانال ایتا زبانکانال زبانکانال ایتا انگلیسیکانال انگلیسیکانال ایتا تدریسکانال تدریسکانال ایتا کردمکانال کردمکانال ایتا ارتباطکانال ارتباطکانال ایتا ماکانال ماکانال ایتا Kodake_do_zabaneکانال Kodake_do_zabaneکانال ایتا eitaaکانال eitaaکانال ایتا comjoinchat183894315C2eکانال comjoinchat183894315C2eکانال ایتا 183894315C2ef0d5da4dکانال 183894315C2ef0d5da4d

کانال های ویژه ایتا