معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا آموزشی کانال ایتا کودک دو زبانه ی من


کانال ایتا کودک دو زبانه ی من

@183894315C2ef0d5da4d

کانال ایتا کودک دو زبانه ی من

کانال ایتا آموزشی 2 ماه پیش
بیا به کانالم در ایتا تا بهت بگم چطور کودکت در عرض فقط یکساال
میتونه زبان انگلیسی و مثل زبان مادری صحبت کنه
بیا و ببین بچه ی ۵ ساله چطور در عرض یکسال با تسلط کامل انگلیسی حرف میزنه

کانالمون در ایتا👇👇

https://eitaa.com/joinchat/183894315C2ef0d5da4d
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 20,655 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا کودککانال کودککانال ایتا دوکانال دوکانال ایتا زبانهکانال زبانهکانال ایتا یکانال یکانال ایتا منکانال منکانال ایتا بیاکانال بیاکانال ایتا کانالمکانال کانالمکانال ایتا ایتاکانال ایتاکانال ایتا تاکانال تاکانال ایتا بهتکانال بهتکانال ایتا بگمکانال بگمکانال ایتا چطورکانال چطورکانال ایتا کودکتکانال کودکتکانال ایتا عرضکانال عرضکانال ایتا فقطکانال فقطکانال ایتا یکساالکانال یکساالکانال ایتا میتونهکانال میتونهکانال ایتا زبانکانال زبانکانال ایتا انگلیسیکانال انگلیسیکانال ایتا مثلکانال مثلکانال ایتا زبانکانال زبانکانال ایتا مادریکانال مادریکانال ایتا صحبتکانال صحبتکانال ایتا کنهکانال کنهکانال ایتا بیاکانال بیاکانال ایتا ببینکانال ببینکانال ایتا بچهکانال بچهکانال ایتا یکانال یکانال ایتا ۵کانال ۵کانال ایتا سالهکانال سالهکانال ایتا چطورکانال چطورکانال ایتا عرضکانال عرضکانال ایتا یکسالکانال یکسالکانال ایتا تسلطکانال تسلطکانال ایتا کاملکانال کاملکانال ایتا انگلیسیکانال انگلیسیکانال ایتا حرفکانال حرفکانال ایتا میزنهکانال میزنهکانال ایتا کانالمونکانال کانالمونکانال ایتا ایتاکانال ایتاکانال ایتا eitaaکانال eitaaکانال ایتا comjoinchat183894315C2ef0d5da4dکانال comjoinchat183894315C2ef0d5da4dکانال ایتا 183894315C2ef0d5da4dکانال 183894315C2ef0d5da4d

کانال های ویژه ایتا