معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا


کانال ایتا اتمن

@AToMan

کانال ایتا اتمن

کانال ایتا آموزشی 1 سال پیش
■ اتم(ایده، تولید، مشتری) برای رسیدن به پول(تومن) توسط مرد عمل.
■ محتوی نو در فرهنگ لغات کارآفرینی
■ نگاهی خلاقه و شخص محور به دنیای پیرامون به ویژه درآمد و سرمایه
●دکترفرجی، متخصص بیوتکنولوژی پزشکی، مدرس کارآفرینی (09171909140)
☆ادمین:
@FarajiSN
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 3,161 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا اتمنکانال اتمنکانال ایتا اتمکانال اتمکانال ایتا ایدهکانال ایدهکانال ایتا تولیدکانال تولیدکانال ایتا مشتریکانال مشتریکانال ایتا رسیدنکانال رسیدنکانال ایتا پولکانال پولکانال ایتا تومنکانال تومنکانال ایتا توسطکانال توسطکانال ایتا مردکانال مردکانال ایتا عملکانال عملکانال ایتا محتویکانال محتویکانال ایتا نوکانال نوکانال ایتا فرهنگکانال فرهنگکانال ایتا لغاتکانال لغاتکانال ایتا کارآفرینیکانال کارآفرینیکانال ایتا نگاهیکانال نگاهیکانال ایتا خلاقهکانال خلاقهکانال ایتا شخصکانال شخصکانال ایتا محورکانال محورکانال ایتا دنیایکانال دنیایکانال ایتا پیرامونکانال پیرامونکانال ایتا ویژهکانال ویژهکانال ایتا درآمدکانال درآمدکانال ایتا سرمایهکانال سرمایهکانال ایتا دکترفرجیکانال دکترفرجیکانال ایتا متخصصکانال متخصصکانال ایتا بیوتکنولوژیکانال بیوتکنولوژیکانال ایتا پزشکیکانال پزشکیکانال ایتا مدرسکانال مدرسکانال ایتا کارآفرینیکانال کارآفرینیکانال ایتا 09171909140کانال 09171909140کانال ایتا ادمینکانال ادمینکانال ایتا FarajiSNکانال FarajiSNکانال ایتا AToManکانال AToMan

کانال های ویژه ایتا