معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا


کانال ایتا نمادان

@NamaDan

کانال ایتا نمادان

کانال ایتا آموزشی 10 ماه پیش
بسم الله الرحمن الرحیم
🎯هدف این کانال :
🟢نشر و همرسانیِ
⚪داده ،محتوا ، تجربه مفید و کاربردی
🔴معرفی #نهاد #نخبه #سایت #کتاب #آپ
💠لینکدونی ≈ کشکول
درابعاد
▫️ #دانشی: #دانشگاه #حوزه
▫️ #مهارتی
▫️ #بینشی
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 5,229 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا نمادانکانال نمادانکانال ایتا بسمکانال بسمکانال ایتا اللهکانال اللهکانال ایتا الرحمنکانال الرحمنکانال ایتا الرحیمکانال الرحیمکانال ایتا هدفکانال هدفکانال ایتا اینکانال اینکانال ایتا 🟢نشرکانال 🟢نشرکانال ایتا همرسانیِکانال همرسانیِکانال ایتا دادهکانال دادهکانال ایتا محتواکانال محتواکانال ایتا تجربهکانال تجربهکانال ایتا مفیدکانال مفیدکانال ایتا کاربردیکانال کاربردیکانال ایتا معرفیکانال معرفیکانال ایتا نهادکانال نهادکانال ایتا نخبهکانال نخبهکانال ایتا سایتکانال سایتکانال ایتا کتابکانال کتابکانال ایتا آپکانال آپکانال ایتا لینکدونیکانال لینکدونیکانال ایتا ≈کانال ≈کانال ایتا کشکولکانال کشکولکانال ایتا درابعادکانال درابعادکانال ایتا دانشیکانال دانشیکانال ایتا دانشگاهکانال دانشگاهکانال ایتا حوزهکانال حوزهکانال ایتا مهارتیکانال مهارتیکانال ایتا بینشیکانال بینشیکانال ایتا NamaDanکانال NamaDan

کانال های ویژه ایتا