معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا


کانال ایتا کودکانه

@primaryschool

کانال ایتا کودکانه

کانال ایتا آموزشی 8 ماه پیش
❌فرزندت همیشه سرش توی گوشیه و نمیدونی چیکار کنی؟!!
🔥میخوای بدونی با مسائل و بحران های فرزندت چجوری برخورد کنی؟؟
🗒میخوای نمونه سوالات ریاضی اول تا پنجم ابتدایی و تمرینات تابستانه رو داشته باشی؟
🧑🏻‍⚕زیر نظر کارشناس ارشد روانشناسی،اموزگار رسمی شهر تهران
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 9,836 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا کودکانهکانال کودکانهکانال ایتا فرزندتکانال فرزندتکانال ایتا همیشهکانال همیشهکانال ایتا سرشکانال سرشکانال ایتا تویکانال تویکانال ایتا گوشیهکانال گوشیهکانال ایتا نمیدونیکانال نمیدونیکانال ایتا چیکارکانال چیکارکانال ایتا کنی؟کانال کنی؟کانال ایتا میخوایکانال میخوایکانال ایتا بدونیکانال بدونیکانال ایتا مسائلکانال مسائلکانال ایتا بحرانکانال بحرانکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا فرزندتکانال فرزندتکانال ایتا چجوریکانال چجوریکانال ایتا برخوردکانال برخوردکانال ایتا کنی؟؟کانال کنی؟؟کانال ایتا میخوایکانال میخوایکانال ایتا نمونهکانال نمونهکانال ایتا سوالاتکانال سوالاتکانال ایتا ریاضیکانال ریاضیکانال ایتا اولکانال اولکانال ایتا تاکانال تاکانال ایتا پنجمکانال پنجمکانال ایتا ابتداییکانال ابتداییکانال ایتا تمریناتکانال تمریناتکانال ایتا تابستانهکانال تابستانهکانال ایتا روکانال روکانال ایتا داشتهکانال داشتهکانال ایتا باشی؟کانال باشی؟کانال ایتا 🧑‍زیرکانال 🧑‍زیرکانال ایتا نظرکانال نظرکانال ایتا کارشناسکانال کارشناسکانال ایتا ارشدکانال ارشدکانال ایتا روانشناسیکانال روانشناسیکانال ایتا اموزگارکانال اموزگارکانال ایتا رسمیکانال رسمیکانال ایتا شهرکانال شهرکانال ایتا تهرانکانال تهرانکانال ایتا primaryschoolکانال primaryschool

کانال های ویژه ایتا