معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا


کانال ایتا آموزش قرآن

@quranqari3

کانال ایتا آموزش قرآن

کانال ایتا آموزشی 6 ماه پیش
آموزش قرآن:
۱ - تجوید سطح ۱. ۲
۲ - تفسیر قرآن به زودی
۳ - احادیث ائمه اطهار علیهم السلام
۴ - نغمات و الحان قرآنی در آینده انشاالله
۵ - مستشرقان و قرآن در آینده انشاالله
۶ - تلاوت در هفته از قرّاء بزرگ جهان
۷ - لغات و معانی قرآن
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 2,034 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا آموزشکانال آموزشکانال ایتا قرآنکانال قرآنکانال ایتا آموزشکانال آموزشکانال ایتا قرآنکانال قرآنکانال ایتا ۱کانال ۱کانال ایتا تجویدکانال تجویدکانال ایتا سطحکانال سطحکانال ایتا ۱کانال ۱کانال ایتا ۲کانال ۲کانال ایتا ۲کانال ۲کانال ایتا تفسیرکانال تفسیرکانال ایتا قرآنکانال قرآنکانال ایتا زودیکانال زودیکانال ایتا ۳کانال ۳کانال ایتا احادیثکانال احادیثکانال ایتا ائمهکانال ائمهکانال ایتا اطهارکانال اطهارکانال ایتا علیهمکانال علیهمکانال ایتا السلامکانال السلامکانال ایتا ۴کانال ۴کانال ایتا نغماتکانال نغماتکانال ایتا الحانکانال الحانکانال ایتا قرآنیکانال قرآنیکانال ایتا آیندهکانال آیندهکانال ایتا انشااللهکانال انشااللهکانال ایتا ۵کانال ۵کانال ایتا مستشرقانکانال مستشرقانکانال ایتا قرآنکانال قرآنکانال ایتا آیندهکانال آیندهکانال ایتا انشااللهکانال انشااللهکانال ایتا ۶کانال ۶کانال ایتا تلاوتکانال تلاوتکانال ایتا هفتهکانال هفتهکانال ایتا قرّاءکانال قرّاءکانال ایتا بزرگکانال بزرگکانال ایتا جهانکانال جهانکانال ایتا ۷کانال ۷کانال ایتا لغاتکانال لغاتکانال ایتا معانیکانال معانیکانال ایتا قرآنکانال قرآنکانال ایتا quranqari3کانال quranqari3