معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا اخبار کانال ایتا اداری و کارگزینی آ.پ


کانال ویژه
کانال ایتا اداری و کارگزینی آ.پ

@personnel

کانال ایتا اداری و کارگزینی آ.پ

کانال ایتا اخبار امروز
❌ با توجه به فیلتر #تلگرام
به گروه ( مسایل مربوط اداری و کار گزینی و مالی )
جهت آشنایی همکاران با مسائل اداری و کارگزینی و مالی وخبرهای بازنشستگان کشوری و 👇👇
�و 👇
👇

بعد از نصب پیام رسان ایرانی ایتا، بر روی لینک زیر کلیک کنید تا به گروه ما بپیوند
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 1,551 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا اداریکانال اداریکانال ایتا کارگزینیکانال کارگزینیکانال ایتا آکانال آکانال ایتا پکانال پکانال ایتا توجهکانال توجهکانال ایتا فیلترکانال فیلترکانال ایتا تلگرامکانال تلگرامکانال ایتا گروهکانال گروهکانال ایتا مسایلکانال مسایلکانال ایتا مربوطکانال مربوطکانال ایتا اداریکانال اداریکانال ایتا کارکانال کارکانال ایتا گزینیکانال گزینیکانال ایتا مالیکانال مالیکانال ایتا جهتکانال جهتکانال ایتا آشناییکانال آشناییکانال ایتا همکارانکانال همکارانکانال ایتا مسائلکانال مسائلکانال ایتا اداریکانال اداریکانال ایتا کارگزینیکانال کارگزینیکانال ایتا مالیکانال مالیکانال ایتا وخبرهایکانال وخبرهایکانال ایتا بازنشستگانکانال بازنشستگانکانال ایتا کشوریکانال کشوریکانال ایتا �وکانال �وکانال ایتا بعدکانال بعدکانال ایتا نصبکانال نصبکانال ایتا پیامکانال پیامکانال ایتا رسانکانال رسانکانال ایتا ایرانیکانال ایرانیکانال ایتا ایتا،کانال ایتا،کانال ایتا برکانال برکانال ایتا رویکانال رویکانال ایتا لینککانال لینککانال ایتا زیرکانال زیرکانال ایتا کلیککانال کلیککانال ایتا کنیدکانال کنیدکانال ایتا تاکانال تاکانال ایتا گروهکانال گروهکانال ایتا ماکانال ماکانال ایتا بپیوندکانال بپیوندکانال ایتا personnelکانال personnel

کانال های ویژه ایتا