معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا


کانال ایتا دکتر قنبربیگی

@Dr_Qanbarbeigi

کانال ایتا دکتر قنبربیگی

کانال ایتا مذهبی 2 هفته پیش
🌐کانال حجةالاسلام دکترقنبربیگی
💎حافظ کل قرآن کریم، قاری، داورکشوری قرآن
💎طلبه درس خارج فقه و اصول وتفسیر
💎دانشجوی دکتری تخصصی علوم قرآن وحدیث
💠پادکست ها،تلاوتها.مواضع سیاسی نظام،پیگیری مطالبات مردم،اخبارروز، خطبه ها، سخن نگاشت و...
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 1,965 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا دکترکانال دکترکانال ایتا قنبربیگیکانال قنبربیگیکانال ایتا حجةالاسلامکانال حجةالاسلامکانال ایتا دکترقنبربیگیکانال دکترقنبربیگیکانال ایتا حافظکانال حافظکانال ایتا کلکانال کلکانال ایتا قرآنکانال قرآنکانال ایتا کریمکانال کریمکانال ایتا قاریکانال قاریکانال ایتا داورکشوریکانال داورکشوریکانال ایتا قرآنکانال قرآنکانال ایتا طلبهکانال طلبهکانال ایتا درسکانال درسکانال ایتا خارجکانال خارجکانال ایتا فقهکانال فقهکانال ایتا اصولکانال اصولکانال ایتا وتفسیرکانال وتفسیرکانال ایتا دانشجویکانال دانشجویکانال ایتا دکتریکانال دکتریکانال ایتا تخصصیکانال تخصصیکانال ایتا علومکانال علومکانال ایتا قرآنکانال قرآنکانال ایتا وحدیثکانال وحدیثکانال ایتا پادکستکانال پادکستکانال ایتا تلاوتهاکانال تلاوتهاکانال ایتا مواضعکانال مواضعکانال ایتا سیاسیکانال سیاسیکانال ایتا نظامکانال نظامکانال ایتا پیگیریکانال پیگیریکانال ایتا مطالباتکانال مطالباتکانال ایتا مردمکانال مردمکانال ایتا اخبارروزکانال اخبارروزکانال ایتا خطبهکانال خطبهکانال ایتا سخنکانال سخنکانال ایتا نگاشتکانال نگاشتکانال ایتا Dr_Qanbarbeigiکانال Dr_Qanbarbeigi

کانال های ویژه ایتا