معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا


کانال ایتا شمس المبین

@Shamsolmobin

کانال ایتا شمس المبین

کانال ایتا مذهبی 5 روز پیش
نایب واجد شرایط چله زیارت عاشورا به روش آیت الله حقشناس
در منزل یا کربلا و یا مشهد
به نیابت از شما در حرمها
انجام کلیه امور نیابتی و استیجاری
چله دعای توسل، چله های قرآنی و...
#چله_زیارت_عاشورا_حق_شناس
#نایب_چله_حقشناس
#آیت_الله_حقشناس
#نایب
#نیابتی
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 591 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا شمسکانال شمسکانال ایتا المبینکانال المبینکانال ایتا نایبکانال نایبکانال ایتا واجدکانال واجدکانال ایتا شرایطکانال شرایطکانال ایتا چلهکانال چلهکانال ایتا زیارتکانال زیارتکانال ایتا عاشوراکانال عاشوراکانال ایتا روشکانال روشکانال ایتا آیتکانال آیتکانال ایتا اللهکانال اللهکانال ایتا حقشناسکانال حقشناسکانال ایتا منزلکانال منزلکانال ایتا یاکانال یاکانال ایتا کربلاکانال کربلاکانال ایتا یاکانال یاکانال ایتا مشهدکانال مشهدکانال ایتا نیابتکانال نیابتکانال ایتا شماکانال شماکانال ایتا حرمهاکانال حرمهاکانال ایتا انجامکانال انجامکانال ایتا کلیهکانال کلیهکانال ایتا امورکانال امورکانال ایتا نیابتیکانال نیابتیکانال ایتا استیجاریکانال استیجاریکانال ایتا چلهکانال چلهکانال ایتا دعایکانال دعایکانال ایتا توسلکانال توسلکانال ایتا چلهکانال چلهکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا قرآنیکانال قرآنیکانال ایتا چله_زیارت_عاشورا_حق_شناسکانال چله_زیارت_عاشورا_حق_شناسکانال ایتا نایب_چله_حقشناسکانال نایب_چله_حقشناسکانال ایتا آیت_الله_حقشناسکانال آیت_الله_حقشناسکانال ایتا نایبکانال نایبکانال ایتا نیابتیکانال نیابتیکانال ایتا Shamsolmobinکانال Shamsolmobin

کانال های ویژه ایتا