معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا مذهبی کانال ایتا مسجد الرسول (ص)


کانال ویژه
کانال ایتا مسجد الرسول (ص)

@masjedalrasoolsafashahr

کانال ایتا مسجد الرسول (ص)

کانال ایتا مذهبی امروز
« کانال جذاب و فعال مسجد الرسول (ص) صفاشهر »
📢 اطلاع رسانی برنامه های مسجد
📷 گزارش تصویری عملکرد ها
✅ فعالیت ها و برنامه های مسجد الرسول(ص) صفاشهر 🖥️ جهاد تبیین و اشتراک محتوای مذهبی و فرهنگی

ارتباط با ادمین : https://eitaa.com/Masjedalrasooll
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 1,104 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا مسجدکانال مسجدکانال ایتا الرسولکانال الرسولکانال ایتا صکانال صکانال ایتا «کانال «کانال ایتا جذابکانال جذابکانال ایتا فعالکانال فعالکانال ایتا مسجدکانال مسجدکانال ایتا الرسولکانال الرسولکانال ایتا صکانال صکانال ایتا صفاشهرکانال صفاشهرکانال ایتا »کانال »کانال ایتا اطلاعکانال اطلاعکانال ایتا رسانیکانال رسانیکانال ایتا برنامهکانال برنامهکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا مسجدکانال مسجدکانال ایتا گزارشکانال گزارشکانال ایتا تصویریکانال تصویریکانال ایتا عملکردکانال عملکردکانال ایتا فعالیتکانال فعالیتکانال ایتا برنامهکانال برنامهکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا مسجدکانال مسجدکانال ایتا الرسولکانال الرسولکانال ایتا صکانال صکانال ایتا صفاشهرکانال صفاشهرکانال ایتا جهادکانال جهادکانال ایتا تبیینکانال تبیینکانال ایتا اشتراککانال اشتراککانال ایتا محتوایکانال محتوایکانال ایتا مذهبیکانال مذهبیکانال ایتا فرهنگیکانال فرهنگیکانال ایتا ارتباطکانال ارتباطکانال ایتا ادمینکانال ادمینکانال ایتا eitaaکانال eitaaکانال ایتا comMasjedalrasoollکانال comMasjedalrasoollکانال ایتا masjedalrasoolsafashahrکانال masjedalrasoolsafashahr

کانال های ویژه ایتا