معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا مذهبی کانال ایتا پرسمان دینی و شرعی


کانال ایتا پرسمان دینی و شرعی

@porseeman

کانال ایتا پرسمان دینی و شرعی

کانال ایتا مذهبی 4 سال پیش
🔻سلام 🌹پاسخگو تمام سوالات پایین هستیم
🔻سوالات دینی🌹
🔻سوالات شرعی🌹
🔻انجام استخاره🌹
🔻بحث مهدویت🌹
🔻سوالات قرآنی 🌹
🔻سوالات اعتقادی🌹
❤قرائت قران برای اموات 🌹
❤گذاشتن پاسخ شبهات جدید در کانال 🌹
❤برنامه ویژه سه روز یکبار سخنرانی کوتاه 🌹
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 23,970 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا پرسمانکانال پرسمانکانال ایتا دینیکانال دینیکانال ایتا شرعیکانال شرعیکانال ایتا سلامکانال سلامکانال ایتا پاسخگوکانال پاسخگوکانال ایتا تمامکانال تمامکانال ایتا سوالاتکانال سوالاتکانال ایتا پایینکانال پایینکانال ایتا هستیمکانال هستیمکانال ایتا سوالاتکانال سوالاتکانال ایتا دینیکانال دینیکانال ایتا سوالاتکانال سوالاتکانال ایتا شرعیکانال شرعیکانال ایتا انجامکانال انجامکانال ایتا استخارهکانال استخارهکانال ایتا بحثکانال بحثکانال ایتا مهدویتکانال مهدویتکانال ایتا سوالاتکانال سوالاتکانال ایتا قرآنیکانال قرآنیکانال ایتا سوالاتکانال سوالاتکانال ایتا اعتقادیکانال اعتقادیکانال ایتا قرائتکانال قرائتکانال ایتا قرانکانال قرانکانال ایتا امواتکانال امواتکانال ایتا گذاشتنکانال گذاشتنکانال ایتا پاسخکانال پاسخکانال ایتا شبهاتکانال شبهاتکانال ایتا جدیدکانال جدیدکانال ایتا برنامهکانال برنامهکانال ایتا ویژهکانال ویژهکانال ایتا سهکانال سهکانال ایتا روزکانال روزکانال ایتا یکبارکانال یکبارکانال ایتا سخنرانیکانال سخنرانیکانال ایتا کوتاهکانال کوتاهکانال ایتا porseemanکانال porseeman

کانال های ویژه ایتا