معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا مذهبی کانال ایتا هیئت قاسمیون قم


کانال ایتا هیئت قاسمیون قم

@qasemioun_qom

کانال ایتا هیئت قاسمیون قم

کانال ایتا مذهبی 2 سال پیش
🏴هیئت قاسمیّون قم
اولین هیئت آموزشی ویژه نوجوانان مداح تحت لوای مرکز قرآن و حدیث کریمه آستان مقدس قم زیر نظر استاد مهدی احمدی با رویکرد تربیتی و آموزشی تشکیل شد.
ارتباط با مدیر جهت هر گونه هماهنگی اجراء در هیئت
https://eitaa.com/Ahmadiamozesh
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 10,876 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا هیئتکانال هیئتکانال ایتا قاسمیونکانال قاسمیونکانال ایتا قمکانال قمکانال ایتا هیئتکانال هیئتکانال ایتا قاسمیّونکانال قاسمیّونکانال ایتا قمکانال قمکانال ایتا اولینکانال اولینکانال ایتا هیئتکانال هیئتکانال ایتا آموزشیکانال آموزشیکانال ایتا ویژهکانال ویژهکانال ایتا نوجوانانکانال نوجوانانکانال ایتا مداحکانال مداحکانال ایتا تحتکانال تحتکانال ایتا لوایکانال لوایکانال ایتا مرکزکانال مرکزکانال ایتا قرآنکانال قرآنکانال ایتا حدیثکانال حدیثکانال ایتا کریمهکانال کریمهکانال ایتا آستانکانال آستانکانال ایتا مقدسکانال مقدسکانال ایتا قمکانال قمکانال ایتا زیرکانال زیرکانال ایتا نظرکانال نظرکانال ایتا استادکانال استادکانال ایتا مهدیکانال مهدیکانال ایتا احمدیکانال احمدیکانال ایتا رویکردکانال رویکردکانال ایتا تربیتیکانال تربیتیکانال ایتا آموزشیکانال آموزشیکانال ایتا تشکیلکانال تشکیلکانال ایتا شدکانال شدکانال ایتا ارتباطکانال ارتباطکانال ایتا مدیرکانال مدیرکانال ایتا جهتکانال جهتکانال ایتا هرکانال هرکانال ایتا گونهکانال گونهکانال ایتا هماهنگیکانال هماهنگیکانال ایتا اجراءکانال اجراءکانال ایتا هیئتکانال هیئتکانال ایتا eitaaکانال eitaaکانال ایتا comAhmadiamozeshکانال comAhmadiamozeshکانال ایتا qasemioun_qomکانال qasemioun_qom

کانال های ویژه ایتا