معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا


کانال ایتا شُهَــداٰ

@shahidd_gomnam

کانال ایتا شُهَــداٰ

کانال ایتا مذهبی 2 سال پیش
شین مِثلِ شُهَــداٰ
_________________________
شُهَداء دعا داشتند؛ اِدِعا نداشتند
نیایش داشتند؛ نمایش نداشتند
حَیا داشتند؛ ریا نداشتند
رَسم داشتند؛ اِسم نداشتند

کانال شُهَــداٰ را دُنبال کُنید
👇👇👇
🌐@shahidd_gomnam
🌐@shahidd_gomnam
🌐@shahidd_gomnam
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 3,252 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا شُهَــداٰکانال شُهَــداٰکانال ایتا شینکانال شینکانال ایتا مِثلِکانال مِثلِکانال ایتا شُهَــداٰکانال شُهَــداٰکانال ایتا _________________________کانال _________________________کانال ایتا شُهَداءکانال شُهَداءکانال ایتا دعاکانال دعاکانال ایتا داشتند؛کانال داشتند؛کانال ایتا اِدِعاکانال اِدِعاکانال ایتا نداشتندکانال نداشتندکانال ایتا نیایشکانال نیایشکانال ایتا داشتند؛کانال داشتند؛کانال ایتا نمایشکانال نمایشکانال ایتا نداشتندکانال نداشتندکانال ایتا حَیاکانال حَیاکانال ایتا داشتند؛کانال داشتند؛کانال ایتا ریاکانال ریاکانال ایتا نداشتندکانال نداشتندکانال ایتا رَسمکانال رَسمکانال ایتا داشتند؛کانال داشتند؛کانال ایتا اِسمکانال اِسمکانال ایتا نداشتندکانال نداشتندکانال ایتا شُهَــداٰکانال شُهَــداٰکانال ایتا دُنبالکانال دُنبالکانال ایتا کُنیدکانال کُنیدکانال ایتا shahidd_gomnamکانال shahidd_gomnamکانال ایتا shahidd_gomnamکانال shahidd_gomnamکانال ایتا shahidd_gomnamکانال shahidd_gomnamکانال ایتا shahidd_gomnamکانال shahidd_gomnam

کانال های ویژه ایتا