معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا


کانال ایتا مطالعات زن و خانواده

@International_club

کانال ایتا مطالعات زن و خانواده

کانال ایتا اجتماعی و فرهنگی 4 سال پیش
کانال مطالعات زن و خانواده در ایران و عرصه بین الملل
به معرفی نظریه پردازان، نظریات، کتابها، مقالات، سازمان های داخلی و بین المللی مرتبط با زنان و خانواده پرداخته و وضعیت زنان در ایران و عرصه بین الملل را مورد بررسی قرار می دهد.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 17,908 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا مطالعاتکانال مطالعاتکانال ایتا زنکانال زنکانال ایتا خانوادهکانال خانوادهکانال ایتا مطالعاتکانال مطالعاتکانال ایتا زنکانال زنکانال ایتا خانوادهکانال خانوادهکانال ایتا ایرانکانال ایرانکانال ایتا عرصهکانال عرصهکانال ایتا بینکانال بینکانال ایتا المللکانال المللکانال ایتا معرفیکانال معرفیکانال ایتا نظریهکانال نظریهکانال ایتا پردازانکانال پردازانکانال ایتا نظریاتکانال نظریاتکانال ایتا کتابهاکانال کتابهاکانال ایتا مقالاتکانال مقالاتکانال ایتا سازمانکانال سازمانکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا داخلیکانال داخلیکانال ایتا بینکانال بینکانال ایتا المللیکانال المللیکانال ایتا مرتبطکانال مرتبطکانال ایتا زنانکانال زنانکانال ایتا خانوادهکانال خانوادهکانال ایتا پرداختهکانال پرداختهکانال ایتا وضعیتکانال وضعیتکانال ایتا زنانکانال زنانکانال ایتا ایرانکانال ایرانکانال ایتا عرصهکانال عرصهکانال ایتا بینکانال بینکانال ایتا المللکانال المللکانال ایتا موردکانال موردکانال ایتا بررسیکانال بررسیکانال ایتا قرارکانال قرارکانال ایتا میکانال میکانال ایتا دهدکانال دهدکانال ایتا International_clubکانال International_club

کانال های ویژه ایتا