معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا


کانال ایتا اراک شهروند

@arakshahrvand_et

کانال ایتا اراک شهروند

کانال ایتا اجتماعی و فرهنگی 4 ماه پیش
نام آشنای حوزه رسانه ای شهر اراک ،مروج فرهنگ و هنر
✅خبر،چالش و کوئیز،آب و هوا، اقتصاد، شوقات ، جاذبه های گردشگری ،کاریابی و حامی کسب و کارها، غذاهای محلی، معرفی روستاها و کلی اتفاق بدیع و تازه با گروه رسانه ای اراک شهروند.
منتظر خبرهای شگفت انگیز از اراک
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 391 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا اراککانال اراککانال ایتا شهروندکانال شهروندکانال ایتا نامکانال نامکانال ایتا آشنایکانال آشنایکانال ایتا حوزهکانال حوزهکانال ایتا رسانهکانال رسانهکانال ایتا ایکانال ایکانال ایتا شهرکانال شهرکانال ایتا اراککانال اراککانال ایتا مروجکانال مروجکانال ایتا فرهنگکانال فرهنگکانال ایتا هنرکانال هنرکانال ایتا خبرکانال خبرکانال ایتا چالشکانال چالشکانال ایتا کوئیزکانال کوئیزکانال ایتا آبکانال آبکانال ایتا هواکانال هواکانال ایتا اقتصادکانال اقتصادکانال ایتا شوقاتکانال شوقاتکانال ایتا جاذبهکانال جاذبهکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا گردشگریکانال گردشگریکانال ایتا کاریابیکانال کاریابیکانال ایتا حامیکانال حامیکانال ایتا کسبکانال کسبکانال ایتا کارهاکانال کارهاکانال ایتا غذاهایکانال غذاهایکانال ایتا محلیکانال محلیکانال ایتا معرفیکانال معرفیکانال ایتا روستاهاکانال روستاهاکانال ایتا کلیکانال کلیکانال ایتا اتفاقکانال اتفاقکانال ایتا بدیعکانال بدیعکانال ایتا تازهکانال تازهکانال ایتا گروهکانال گروهکانال ایتا رسانهکانال رسانهکانال ایتا ایکانال ایکانال ایتا اراککانال اراککانال ایتا شهروندکانال شهروندکانال ایتا منتظرکانال منتظرکانال ایتا خبرهایکانال خبرهایکانال ایتا شگفتکانال شگفتکانال ایتا انگیزکانال انگیزکانال ایتا اراککانال اراککانال ایتا arakshahrvand_etکانال arakshahrvand_et

کانال های ویژه ایتا