معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا اجتماعی و فرهنگی کانال ایتا فرهنگی پیروان امام علی


کانال ایتا فرهنگی پیروان امام علی

@farhanghiperovan

کانال ایتا فرهنگی پیروان امام علی

کانال ایتا اجتماعی و فرهنگی 1 سال پیش
همکاران و فعالان فرهنگی- معلمان و والدین
💐#کانال_فرهنگی:👇
با کلی #مسابقه های #مجازی و #محتوای جذاب و آموزنده متناسب با سن #کودک_و_نوجوان
📣با ما همراه باشید👇🌸👇
✅شعر✅ قصه✅ کلیپ
✅ انیمیشن ✅نکات تربیتی و آموزشی
✅ نقاشی ✅کاردستی
📌مسابقه های متنوع
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 5,517 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا فرهنگیکانال فرهنگیکانال ایتا پیروانکانال پیروانکانال ایتا امامکانال امامکانال ایتا علیکانال علیکانال ایتا همکارانکانال همکارانکانال ایتا فعالانکانال فعالانکانال ایتا فرهنگیکانال فرهنگیکانال ایتا معلمانکانال معلمانکانال ایتا والدینکانال والدینکانال ایتا کانال_فرهنگیکانال کانال_فرهنگیکانال ایتا کلیکانال کلیکانال ایتا مسابقهکانال مسابقهکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا مجازیکانال مجازیکانال ایتا محتوایکانال محتوایکانال ایتا جذابکانال جذابکانال ایتا آموزندهکانال آموزندهکانال ایتا متناسبکانال متناسبکانال ایتا سنکانال سنکانال ایتا کودک_و_نوجوانکانال کودک_و_نوجوانکانال ایتا ماکانال ماکانال ایتا همراهکانال همراهکانال ایتا باشیدکانال باشیدکانال ایتا شعرکانال شعرکانال ایتا قصهکانال قصهکانال ایتا کلیپکانال کلیپکانال ایتا انیمیشنکانال انیمیشنکانال ایتا نکاتکانال نکاتکانال ایتا تربیتیکانال تربیتیکانال ایتا آموزشیکانال آموزشیکانال ایتا نقاشیکانال نقاشیکانال ایتا کاردستیکانال کاردستیکانال ایتا مسابقهکانال مسابقهکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا متنوعکانال متنوعکانال ایتا farhanghiperovanکانال farhanghiperovan