معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا اجتماعی و فرهنگی کانال ایتا قرارگاه سایبری امام رضایی ها


کانال ایتا قرارگاه سایبری امام رضایی ها

@gharargah_saybri_emamrezayiha

کانال ایتا قرارگاه سایبری امام رضایی ها

کانال ایتا اجتماعی و فرهنگی 8 ماه پیش
💢سلام
🤔میدونستی تو صفین که قرآن رو سر نیزه کردند به جنگ رسانه ای قوی معاویه باختیم؟
🤔 بنظرت اگه تو واقعه غدیر کار رسانه ای خوب انجام می‌شد اینقدر ولایت امیرالمؤمنین(ع)غریب بود؟
حالاما میخایم سوادرسانه ایتو ببریم بالا که یه موقع گول این جريان رونخوری
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 8,993 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا قرارگاهکانال قرارگاهکانال ایتا سایبریکانال سایبریکانال ایتا امامکانال امامکانال ایتا رضاییکانال رضاییکانال ایتا سلامکانال سلامکانال ایتا 🤔میدونستیکانال 🤔میدونستیکانال ایتا توکانال توکانال ایتا صفینکانال صفینکانال ایتا قرآنکانال قرآنکانال ایتا روکانال روکانال ایتا سرکانال سرکانال ایتا نیزهکانال نیزهکانال ایتا کردندکانال کردندکانال ایتا جنگکانال جنگکانال ایتا رسانهکانال رسانهکانال ایتا ایکانال ایکانال ایتا قویکانال قویکانال ایتا معاویهکانال معاویهکانال ایتا باختیم؟کانال باختیم؟کانال ایتا 🤔کانال 🤔کانال ایتا بنظرتکانال بنظرتکانال ایتا اگهکانال اگهکانال ایتا توکانال توکانال ایتا واقعهکانال واقعهکانال ایتا غدیرکانال غدیرکانال ایتا کارکانال کارکانال ایتا رسانهکانال رسانهکانال ایتا ایکانال ایکانال ایتا خوبکانال خوبکانال ایتا انجامکانال انجامکانال ایتا می‌شدکانال می‌شدکانال ایتا اینقدرکانال اینقدرکانال ایتا ولایتکانال ولایتکانال ایتا امیرالمؤمنینکانال امیرالمؤمنینکانال ایتا عکانال عکانال ایتا غریبکانال غریبکانال ایتا بود؟کانال بود؟کانال ایتا حالاماکانال حالاماکانال ایتا میخایمکانال میخایمکانال ایتا سوادرسانهکانال سوادرسانهکانال ایتا ایتوکانال ایتوکانال ایتا ببریمکانال ببریمکانال ایتا بالاکانال بالاکانال ایتا یهکانال یهکانال ایتا موقعکانال موقعکانال ایتا گولکانال گولکانال ایتا اینکانال اینکانال ایتا جريانکانال جريانکانال ایتا رونخوریکانال رونخوریکانال ایتا gharargah_saybri_emamrezayihaکانال gharargah_saybri_emamrezayiha

کانال های ویژه ایتا