معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا


کانال ایتا کتاب صوتی و سخنرانی

@ketabsote

کانال ایتا کتاب صوتی و سخنرانی

کانال ایتا اجتماعی و فرهنگی 1 سال پیش
ما زمان زیادی در طی روز تلف می کنیم.اگر در روز فقط ۲۰ دقیقه از این زمان را صرف گوش دادن به کتاب های صوتی کنیم، در سال ۱۲۲ ساعت کتاب خوانده ایم. یعنی حدود ۷هزار صفحه کتاب. یعنی ۵۰ جلد کتاب ۱۵۰ صفحه ای.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 6,584 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا کتابکانال کتابکانال ایتا صوتیکانال صوتیکانال ایتا سخنرانیکانال سخنرانیکانال ایتا ماکانال ماکانال ایتا زمانکانال زمانکانال ایتا زیادیکانال زیادیکانال ایتا طیکانال طیکانال ایتا روزکانال روزکانال ایتا تلفکانال تلفکانال ایتا میکانال میکانال ایتا کنیمکانال کنیمکانال ایتا اگرکانال اگرکانال ایتا روزکانال روزکانال ایتا فقطکانال فقطکانال ایتا ۲۰کانال ۲۰کانال ایتا دقیقهکانال دقیقهکانال ایتا اینکانال اینکانال ایتا زمانکانال زمانکانال ایتا صرفکانال صرفکانال ایتا گوشکانال گوشکانال ایتا دادنکانال دادنکانال ایتا کتابکانال کتابکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا صوتیکانال صوتیکانال ایتا کنیمکانال کنیمکانال ایتا سالکانال سالکانال ایتا ۱۲۲کانال ۱۲۲کانال ایتا ساعتکانال ساعتکانال ایتا کتابکانال کتابکانال ایتا خواندهکانال خواندهکانال ایتا ایمکانال ایمکانال ایتا یعنیکانال یعنیکانال ایتا حدودکانال حدودکانال ایتا ۷هزارکانال ۷هزارکانال ایتا صفحهکانال صفحهکانال ایتا کتابکانال کتابکانال ایتا یعنیکانال یعنیکانال ایتا ۵۰کانال ۵۰کانال ایتا جلدکانال جلدکانال ایتا کتابکانال کتابکانال ایتا ۱۵۰کانال ۱۵۰کانال ایتا صفحهکانال صفحهکانال ایتا ایکانال ایکانال ایتا ketabsoteکانال ketabsote

کانال های ویژه ایتا