معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش


کانال سروش آذری جهرمی

@azarijahromii

کانال سروش آذری جهرمی

کانال سروش اشخاص معروف 3 سال پیش
محمدجواد آذری جهرمی
کانال رسمی آذری جهرمی در سروش
این کانال را برای بیان نقطه نظراتم و تبادل نظر با شما کاربران عزیز ایجاد کردم و معتقدم استفاده از نقطه نظرات جوانان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار راهگشا خواهد بود.
وزیر ارتباطات
azarijahromi
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 11,767 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش آذریکانال آذریکانال سروش جهرمیکانال جهرمیکانال سروش محمدجوادکانال محمدجوادکانال سروش آذریکانال آذریکانال سروش جهرمیکانال جهرمیکانال سروش رسمیکانال رسمیکانال سروش آذریکانال آذریکانال سروش جهرمیکانال جهرمیکانال سروش سروشکانال سروشکانال سروش اینکانال اینکانال سروش بیانکانال بیانکانال سروش نقطهکانال نقطهکانال سروش نظراتمکانال نظراتمکانال سروش تبادلکانال تبادلکانال سروش نظرکانال نظرکانال سروش شماکانال شماکانال سروش کاربرانکانال کاربرانکانال سروش عزیزکانال عزیزکانال سروش ایجادکانال ایجادکانال سروش کردمکانال کردمکانال سروش معتقدمکانال معتقدمکانال سروش استفادهکانال استفادهکانال سروش نقطهکانال نقطهکانال سروش نظراتکانال نظراتکانال سروش جوانانکانال جوانانکانال سروش حوزهکانال حوزهکانال سروش ارتباطاتکانال ارتباطاتکانال سروش فناوریکانال فناوریکانال سروش اطلاعاتکانال اطلاعاتکانال سروش بسیارکانال بسیارکانال سروش راهگشاکانال راهگشاکانال سروش خواهدکانال خواهدکانال سروش بودکانال بودکانال سروش وزیرکانال وزیرکانال سروش ارتباطاتکانال ارتباطاتکانال سروش azarijahromiکانال azarijahromiکانال سروش azarijahromiiکانال azarijahromii