معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش


کانال سروش آشپزی مدرن

@ashpazimodern

کانال سروش آشپزی مدرن

کانال سروش آشپزی 5 سال پیش
سرآشپز 🌹 و کدبانوهای حرفه ای💁🔥
ایرانی و ملل ;کیک🎂 دسر 🍓شیرینی ،غذا ، ترفند🍄سفره آرایی و دیزاین🎁 🎥فیلم آموزشی🍴دستپخت اعضا😍
🔷تبلیغ 👈 sapp.ir/admin_s
🔶تبلیغات گسترده پارسیان👈 sapp.ir/parsian.ads
✅ما رو در گپ و آی گپ دنبال کنید✌
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 12,009 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش آشپزیکانال آشپزیکانال سروش مدرنکانال مدرنکانال سروش سرآشپزکانال سرآشپزکانال سروش کدبانوهایکانال کدبانوهایکانال سروش حرفهکانال حرفهکانال سروش ایکانال ایکانال سروش ایرانیکانال ایرانیکانال سروش مللکانال مللکانال سروش کیککانال کیککانال سروش دسرکانال دسرکانال سروش شیرینیکانال شیرینیکانال سروش ،غذاکانال ،غذاکانال سروش ترفندسفرهکانال ترفندسفرهکانال سروش آراییکانال آراییکانال سروش دیزاینکانال دیزاینکانال سروش فیلمکانال فیلمکانال سروش آموزشیدستپختکانال آموزشیدستپختکانال سروش اعضاکانال اعضاکانال سروش تبلیغکانال تبلیغکانال سروش sappکانال sappکانال سروش iradmin_sکانال iradmin_sکانال سروش تبلیغاتکانال تبلیغاتکانال سروش گستردهکانال گستردهکانال سروش پارسیانکانال پارسیانکانال سروش sappکانال sappکانال سروش irparsianکانال irparsianکانال سروش adsکانال adsکانال سروش ماکانال ماکانال سروش روکانال روکانال سروش گپکانال گپکانال سروش آیکانال آیکانال سروش گپکانال گپکانال سروش دنبالکانال دنبالکانال سروش کنیدکانال کنیدکانال سروش ashpazimodernکانال ashpazimodern