معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش آشپزی کانال سروش آشپزخانه ملل 🍱


کانال سروش آشپزخانه ملل 🍱

@kimchi

کانال سروش آشپزخانه ملل 🍱

کانال سروش آشپزی 4 سال پیش
♨آشپزخانه ملل،کلاس آشپزی مجازی🍭📚آموزش انواع غذاهای کره ای و شرق آسیا🍜رسپی های متنوع کیک و شیرینی ملل، کاملا رایگان🍕🍹 ارائه دستور غذاهای کشورهای مختلف🍮انواع سالادها؛ دسرها و پیش غذاهای جهانی🍱کلیپ🎬 با ما سرآشپز بین المللی شوید👌👘
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 14,057 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش آشپزخانهکانال آشپزخانهکانال سروش مللکانال مللکانال سروش آشپزخانهکانال آشپزخانهکانال سروش ملل،کلاسکانال ملل،کلاسکانال سروش آشپزیکانال آشپزیکانال سروش مجازیآموزشکانال مجازیآموزشکانال سروش انواعکانال انواعکانال سروش غذاهایکانال غذاهایکانال سروش کرهکانال کرهکانال سروش ایکانال ایکانال سروش شرقکانال شرقکانال سروش آسیارسپیکانال آسیارسپیکانال سروش هایکانال هایکانال سروش متنوعکانال متنوعکانال سروش کیککانال کیککانال سروش شیرینیکانال شیرینیکانال سروش ملل،کانال ملل،کانال سروش کاملاکانال کاملاکانال سروش رایگانکانال رایگانکانال سروش ارائهکانال ارائهکانال سروش دستورکانال دستورکانال سروش غذاهایکانال غذاهایکانال سروش کشورهایکانال کشورهایکانال سروش مختلفانواعکانال مختلفانواعکانال سروش سالادها؛کانال سالادها؛کانال سروش دسرهاکانال دسرهاکانال سروش پیشکانال پیشکانال سروش غذاهایکانال غذاهایکانال سروش جهانیکلیپکانال جهانیکلیپکانال سروش ماکانال ماکانال سروش سرآشپزکانال سرآشپزکانال سروش بینکانال بینکانال سروش المللیکانال المللیکانال سروش شویدکانال شویدکانال سروش kimchiکانال kimchi