معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروشمای چنلز کانال سروش کانال سروش آموزشی کانال سروش سواد فضای مجازی و رسانه‌ای


کانال سروش سواد فضای مجازی و رسانه‌ای

@24on.ir

کانال سروش سواد فضای مجازی و رسانه‌ای

کانال سروش آموزشی 2 سال پیش
🏪 آموزش سواد فضای مجازی و سواد رسانه‌ای
✅ محصولات خوب و بدِ فضای‌مجازیشامل بازی‌ها، نرم‌افزارها، گوشی‌ها و همه چیزش را بشناسیم،و تصمیم بگیریم✔ از محصولاتِ بد استفاده نکنیم،✔ از محصولاتِ خوب هم، خوب و به‌اندازه استفاده کنیم.✅ مرکز آموزش سواد فضای‌مجازی✅ 24on.ir✅ با مدیریت روح‌الله مومن نسب
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 5,963 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش سوادکانال سوادکانال سروش فضایکانال فضایکانال سروش مجازیکانال مجازیکانال سروش رسانه‌ایکانال رسانه‌ایکانال سروش آموزشکانال آموزشکانال سروش سوادکانال سوادکانال سروش فضایکانال فضایکانال سروش مجازیکانال مجازیکانال سروش سوادکانال سوادکانال سروش رسانه‌ایکانال رسانه‌ایکانال سروش محصولاتکانال محصولاتکانال سروش خوبکانال خوبکانال سروش بدِکانال بدِکانال سروش فضای‌مجازیشاملکانال فضای‌مجازیشاملکانال سروش بازی‌ها،کانال بازی‌ها،کانال سروش نرم‌افزارها،کانال نرم‌افزارها،کانال سروش گوشی‌هاکانال گوشی‌هاکانال سروش همهکانال همهکانال سروش چیزشکانال چیزشکانال سروش بشناسیم،وکانال بشناسیم،وکانال سروش تصمیمکانال تصمیمکانال سروش بگیریمکانال بگیریمکانال سروش محصولاتِکانال محصولاتِکانال سروش بدکانال بدکانال سروش استفادهکانال استفادهکانال سروش نکنیم،کانال نکنیم،کانال سروش محصولاتِکانال محصولاتِکانال سروش خوبکانال خوبکانال سروش هم،کانال هم،کانال سروش خوبکانال خوبکانال سروش به‌اندازهکانال به‌اندازهکانال سروش استفادهکانال استفادهکانال سروش کنیمکانال کنیمکانال سروش مرکزکانال مرکزکانال سروش آموزشکانال آموزشکانال سروش سوادکانال سوادکانال سروش فضای‌مجازیکانال فضای‌مجازیکانال سروش 24onکانال 24onکانال سروش irکانال irکانال سروش مدیریتکانال مدیریتکانال سروش روح‌اللهکانال روح‌اللهکانال سروش مومنکانال مومنکانال سروش نسبکانال نسبکانال سروش 24onکانال 24onکانال سروش irکانال ir