معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش آموزشی کانال سروش دانشگاه آزاد ساوه


کانال سروش دانشگاه آزاد ساوه

@iau.saveh

کانال سروش دانشگاه آزاد ساوه

کانال سروش آموزشی 2 سال پیش
دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین دانشگاه حضوری جهان
Islamic Azad University is the largest university of global presence
***
وب سایت: www.iau-saveh.ac.ir
تلفن دانشگاه : 08642433342
روابط عمومی : 08642433028
ارتباط با مدیر کانال: savehiau@
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 4,231 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش دانشگاهکانال دانشگاهکانال سروش آزادکانال آزادکانال سروش ساوهکانال ساوهکانال سروش دانشگاهکانال دانشگاهکانال سروش آزادکانال آزادکانال سروش اسلامیکانال اسلامیکانال سروش بزرگترینکانال بزرگترینکانال سروش دانشگاهکانال دانشگاهکانال سروش حضوریکانال حضوریکانال سروش جهانکانال جهانکانال سروش Islamicکانال Islamicکانال سروش Azadکانال Azadکانال سروش Universityکانال Universityکانال سروش isکانال isکانال سروش theکانال theکانال سروش largestکانال largestکانال سروش universityکانال universityکانال سروش ofکانال ofکانال سروش globalکانال globalکانال سروش presenceکانال presenceکانال سروش ***کانال ***کانال سروش وبکانال وبکانال سروش سایتکانال سایتکانال سروش wwwکانال wwwکانال سروش iauکانال iauکانال سروش savehکانال savehکانال سروش acکانال acکانال سروش irکانال irکانال سروش تلفنکانال تلفنکانال سروش دانشگاهکانال دانشگاهکانال سروش 08642433342کانال 08642433342کانال سروش روابطکانال روابطکانال سروش عمومیکانال عمومیکانال سروش 08642433028کانال 08642433028کانال سروش ارتباطکانال ارتباطکانال سروش مدیرکانال مدیرکانال سروش savehiauکانال savehiauکانال سروش iauکانال iauکانال سروش savehکانال saveh