معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش آموزشی کانال سروش آکادمی هنری خیاطی


کانال سروش آکادمی هنری خیاطی

@khayati100

کانال سروش آکادمی هنری خیاطی

کانال سروش آموزشی 3 سال پیش
صفر تا 100خیاطی بدون الگو👗👌✂️
برش مستقیم روی پارچه😮
اگه دوس داری خیاطی کنی ولی کار با الگو برات سخته😑❤
بیا به آکادمی خیاطی #بدون_ الگو 😍 🎗
خیاط خودت باش🎗نکات حرفه ای دوخت و دوز رو یاد بگیر 🎀
و در منزل درآمد زایی کن💰📍
+ فیلم🎬
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 37,637 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش آکادمیکانال آکادمیکانال سروش هنریکانال هنریکانال سروش خیاطیکانال خیاطیکانال سروش صفرکانال صفرکانال سروش تاکانال تاکانال سروش 100خیاطیکانال 100خیاطیکانال سروش بدونکانال بدونکانال سروش الگوکانال الگوکانال سروش برشکانال برشکانال سروش مستقیمکانال مستقیمکانال سروش رویکانال رویکانال سروش پارچهکانال پارچهکانال سروش اگهکانال اگهکانال سروش دوسکانال دوسکانال سروش داریکانال داریکانال سروش خیاطیکانال خیاطیکانال سروش کنیکانال کنیکانال سروش ولیکانال ولیکانال سروش کارکانال کارکانال سروش الگوکانال الگوکانال سروش براتکانال براتکانال سروش سختهکانال سختهکانال سروش بیاکانال بیاکانال سروش آکادمیکانال آکادمیکانال سروش خیاطیکانال خیاطیکانال سروش بدون_کانال بدون_کانال سروش الگوکانال الگوکانال سروش خیاطکانال خیاطکانال سروش خودتکانال خودتکانال سروش باشنکاتکانال باشنکاتکانال سروش حرفهکانال حرفهکانال سروش ایکانال ایکانال سروش دوختکانال دوختکانال سروش دوزکانال دوزکانال سروش روکانال روکانال سروش یادکانال یادکانال سروش بگیرکانال بگیرکانال سروش منزلکانال منزلکانال سروش درآمدکانال درآمدکانال سروش زاییکانال زاییکانال سروش کنکانال کنکانال سروش فیلمکانال فیلمکانال سروش khayati100کانال khayati100