معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروشمای چنلز کانال سروش کانال سروش آموزشی کانال سروش مرجع درسی متوسطه اول


کانال سروش مرجع درسی متوسطه اول

@marjaa_alborz

کانال سروش مرجع درسی متوسطه اول

کانال سروش آموزشی 2 سال پیش
‎ کانال مرجع درسی متوسطه البرز هم اکنون در سروش
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‎✅نمونه سوالات درسی
‎⏰آزمون آنلاین
‎🎥کلیپ آموزشی
‎📕مطلب علمی
‎📘پاورپوینت
‎📚درسنامه
‎✅تست
‎🛑سوال تشریحی
‎✅گام به گام
‎✳️جزوه
‎❇️اپلیکیشن درسی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‎⛱🌞#چالش_تابستان
‎📌هر روز یک سوال شامل گروه های :
‎📎اطلاعات عمومی
‎➗ ریاضی و هوش
‎🎅ادبیات و شعر
‎📺🎥سینما و تلویزیون
‎♬موسیقی
‎📱💻تکنولوژی
‎😂هر روز یک لیطفه
‎🔎❓هر روز یک چیستان
‎❕هر روز یک دانستنی
‎💬📞#سامانه_پیام_کوتاه
@3000331
‎✔با ما همراه باشید
‎منتظر همراهی شما دانش آموزان و معلمان عزیز و گران قدر هستیم. با آرزوی موفقیت
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
‎کانال: مرجع درسی متوسطه نمونه دولتی البرز
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
مرجع درسی متوسطه البرز در فضای مجازی:
🔹تلگرام:
‏https://t.me/Hashtom_Alborz
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔸سروش:
‏https://sapp.ir/marjaa_alborz
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹ایتا:
‏https://eitaa.com/hashtom_alborz
⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎⚎🔴
🆔@3000331 👈🏻 سامانه پیام کوتاه
⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍⚍🔴
‎ هم اکنون این کانال برای سه پایه هفتم و هشتم و نهم فعالیت می کند
🔹🔸🔹🔸🔶🔸🔹🔸🔹
@marjaa_alborz
🔹🔸🔹🔸🔶🔸🔹🔸🔹

‎♦️فعالیت کانال از ٢٣ خرداد♦️
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 23,279 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش مرجعکانال مرجعکانال سروش درسیکانال درسیکانال سروش متوسطهکانال متوسطهکانال سروش اولکانال اولکانال سروش ‎کانال ‎کانال سروش مرجعکانال مرجعکانال سروش درسیکانال درسیکانال سروش متوسطهکانال متوسطهکانال سروش البرزکانال البرزکانال سروش همکانال همکانال سروش اکنونکانال اکنونکانال سروش سروشکانال سروشکانال سروش ‎نمونهکانال ‎نمونهکانال سروش سوالاتکانال سوالاتکانال سروش درسیکانال درسیکانال سروش ‎آزمونکانال ‎آزمونکانال سروش آنلاینکانال آنلاینکانال سروش ‎کلیپکانال ‎کلیپکانال سروش آموزشیکانال آموزشیکانال سروش ‎مطلبکانال ‎مطلبکانال سروش علمیکانال علمیکانال سروش ‎پاورپوینتکانال ‎پاورپوینتکانال سروش ‎درسنامهکانال ‎درسنامهکانال سروش ‎تستکانال ‎تستکانال سروش ‎سوالکانال ‎سوالکانال سروش تشریحیکانال تشریحیکانال سروش ‎گامکانال ‎گامکانال سروش گامکانال گامکانال سروش ‎جزوهکانال ‎جزوهکانال سروش ‎اپلیکیشنکانال ‎اپلیکیشنکانال سروش درسیکانال درسیکانال سروش ‎چالش_تابستانکانال ‎چالش_تابستانکانال سروش ‎هرکانال ‎هرکانال سروش روزکانال روزکانال سروش یککانال یککانال سروش سوالکانال سوالکانال سروش شاملکانال شاملکانال سروش گروهکانال گروهکانال سروش هایکانال هایکانال سروش ‎اطلاعاتکانال ‎اطلاعاتکانال سروش عمومیکانال عمومیکانال سروش ‎کانال ‎کانال سروش ریاضیکانال ریاضیکانال سروش هوشکانال هوشکانال سروش ‎ادبیاتکانال ‎ادبیاتکانال سروش شعرکانال شعرکانال سروش ‎سینماکانال ‎سینماکانال سروش تلویزیونکانال تلویزیونکانال سروش ‎موسیقیکانال ‎موسیقیکانال سروش ‎تکنولوژیکانال ‎تکنولوژیکانال سروش ‎هرکانال ‎هرکانال سروش روزکانال روزکانال سروش یککانال یککانال سروش لیطفهکانال لیطفهکانال سروش ‎هرکانال ‎هرکانال سروش روزکانال روزکانال سروش یککانال یککانال سروش چیستانکانال چیستانکانال سروش ‎هرکانال ‎هرکانال سروش روزکانال روزکانال سروش یککانال یککانال سروش دانستنیکانال دانستنیکانال سروش ‎سامانه_پیام_کوتاهکانال ‎سامانه_پیام_کوتاهکانال سروش 3000331کانال 3000331کانال سروش ‎باکانال ‎باکانال سروش ماکانال ماکانال سروش همراهکانال همراهکانال سروش باشیدکانال باشیدکانال سروش ‎منتظرکانال ‎منتظرکانال سروش همراهیکانال همراهیکانال سروش شماکانال شماکانال سروش دانشکانال دانشکانال سروش آموزانکانال آموزانکانال سروش معلمانکانال معلمانکانال سروش عزیزکانال عزیزکانال سروش گرانکانال گرانکانال سروش قدرکانال قدرکانال سروش هستیمکانال هستیمکانال سروش آرزویکانال آرزویکانال سروش موفقیتکانال موفقیتکانال سروش ‎کانالکانال ‎کانالکانال سروش مرجعکانال مرجعکانال سروش درسیکانال درسیکانال سروش متوسطهکانال متوسطهکانال سروش نمونهکانال نمونهکانال سروش دولتیکانال دولتیکانال سروش البرزکانال البرزکانال سروش مرجعکانال مرجعکانال سروش درسیکانال درسیکانال سروش متوسطهکانال متوسطهکانال سروش البرزکانال البرزکانال سروش فضایکانال فضایکانال سروش مجازیکانال مجازیکانال سروش تلگرامکانال تلگرامکانال سروش ‏Hashtom_Alborzکانال ‏Hashtom_Alborzکانال سروش سروشکانال سروشکانال سروش ‏sappکانال ‏sappکانال سروش irmarjaa_alborzکانال irmarjaa_alborzکانال سروش ایتاکانال ایتاکانال سروش ‏eitaaکانال ‏eitaaکانال سروش comhashtom_alborzکانال comhashtom_alborzکانال سروش 3000331کانال 3000331کانال سروش سامانهکانال سامانهکانال سروش پیامکانال پیامکانال سروش کوتاهکانال کوتاهکانال سروش ‎کانال ‎کانال سروش همکانال همکانال سروش اکنونکانال اکنونکانال سروش اینکانال اینکانال سروش سهکانال سهکانال سروش پایهکانال پایهکانال سروش هفتمکانال هفتمکانال سروش هشتمکانال هشتمکانال سروش نهمکانال نهمکانال سروش فعالیتکانال فعالیتکانال سروش میکانال میکانال سروش کندکانال کندکانال سروش marjaa_alborzکانال marjaa_alborzکانال سروش ‎فعالیتکانال ‎فعالیتکانال سروش ٢٣کانال ٢٣کانال سروش خردادکانال خردادکانال سروش marjaa_alborzکانال marjaa_alborz