معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش

کانال سروش پیام سلامتی

@payam_salamati

کانال سروش پیام سلامتی

کانال سروش سلامت 2 سال پیش
هدف : ارتقا سطح سواد پزشکی و سلامتی شما عزیزان است
خواص خوراکی ها و گیاهان
سلامتی و نکات بهداشت کودک و خانواده
نکات سلامتی و پزشکی در ماه رمضان
شناخت بیماری ها و روشهای درمان آنها
رفع ناهنجاری ها و خستگی ها
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 3,719 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش پیامکانال پیامکانال سروش سلامتیکانال سلامتیکانال سروش هدفکانال هدفکانال سروش ارتقاکانال ارتقاکانال سروش سطحکانال سطحکانال سروش سوادکانال سوادکانال سروش پزشکیکانال پزشکیکانال سروش سلامتیکانال سلامتیکانال سروش شماکانال شماکانال سروش عزیزانکانال عزیزانکانال سروش استکانال استکانال سروش خواصکانال خواصکانال سروش خوراکیکانال خوراکیکانال سروش گیاهانکانال گیاهانکانال سروش سلامتیکانال سلامتیکانال سروش نکاتکانال نکاتکانال سروش بهداشتکانال بهداشتکانال سروش کودککانال کودککانال سروش خانوادهکانال خانوادهکانال سروش نکاتکانال نکاتکانال سروش سلامتیکانال سلامتیکانال سروش پزشکیکانال پزشکیکانال سروش ماهکانال ماهکانال سروش رمضانکانال رمضانکانال سروش شناختکانال شناختکانال سروش بیماریکانال بیماریکانال سروش روشهایکانال روشهایکانال سروش درمانکانال درمانکانال سروش آنهاکانال آنهاکانال سروش رفعکانال رفعکانال سروش ناهنجاریکانال ناهنجاریکانال سروش خستگیکانال خستگیکانال سروش payam_salamatiکانال payam_salamati