معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش فیلم کانال سروش به اضافه مستند


کانال سروش به اضافه مستند

@be_mostanad

کانال سروش به اضافه مستند

کانال سروش فیلم 3 سال پیش
✅ بررسی و پخش مهمترین و جنجالی ترین مستند های پخش نشده از تلویزیون 🕣سه شنبه ها ساعت 20:30 از شبکه مستند سیما 🕜بازپخش: چهار شنبه ها ساعت 10 صبح و جمعه ها ساعت 13:30 سامانه پیامکی: 30000855
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 7,540 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش اضافهکانال اضافهکانال سروش مستندکانال مستندکانال سروش بررسیکانال بررسیکانال سروش پخشکانال پخشکانال سروش مهمترینکانال مهمترینکانال سروش جنجالیکانال جنجالیکانال سروش ترینکانال ترینکانال سروش مستندکانال مستندکانال سروش هایکانال هایکانال سروش پخشکانال پخشکانال سروش نشدهکانال نشدهکانال سروش تلویزیونکانال تلویزیونکانال سروش سهکانال سهکانال سروش شنبهکانال شنبهکانال سروش ساعتکانال ساعتکانال سروش 20کانال 20کانال سروش 30کانال 30کانال سروش شبکهکانال شبکهکانال سروش مستندکانال مستندکانال سروش سیماکانال سیماکانال سروش بازپخشکانال بازپخشکانال سروش چهارکانال چهارکانال سروش شنبهکانال شنبهکانال سروش ساعتکانال ساعتکانال سروش 10کانال 10کانال سروش صبحکانال صبحکانال سروش جمعهکانال جمعهکانال سروش ساعتکانال ساعتکانال سروش 13کانال 13کانال سروش 30کانال 30کانال سروش سامانهکانال سامانهکانال سروش پیامکیکانال پیامکیکانال سروش 30000855کانال 30000855کانال سروش be_mostanadکانال be_mostanad