معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش اخبار کانال سروش پایگاه اطلاع رسانی سیما


کانال سروش پایگاه اطلاع رسانی سیما

@iribtv

کانال سروش پایگاه اطلاع رسانی سیما

کانال سروش اخبار 4 سال پیش
روابط عمومی معاونت سیما (تلویزیون) در سروش
/ پایگاه اطلاع رسانی معاونت سیما : www.iribtv.ir
جهت ارتباط با مدیریت کانال معاونت سیماو ارسال نظرات و پیشنهادات،می توانید از طریق https://t.me/Iribtv_admin اقدام فرمایید.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 5,369 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش پایگاهکانال پایگاهکانال سروش اطلاعکانال اطلاعکانال سروش رسانیکانال رسانیکانال سروش سیماکانال سیماکانال سروش روابطکانال روابطکانال سروش عمومیکانال عمومیکانال سروش معاونتکانال معاونتکانال سروش سیماکانال سیماکانال سروش تلویزیونکانال تلویزیونکانال سروش سروشکانال سروشکانال سروش پایگاهکانال پایگاهکانال سروش اطلاعکانال اطلاعکانال سروش رسانیکانال رسانیکانال سروش معاونتکانال معاونتکانال سروش سیماکانال سیماکانال سروش wwwکانال wwwکانال سروش iribtvکانال iribtvکانال سروش irکانال irکانال سروش جهتکانال جهتکانال سروش ارتباطکانال ارتباطکانال سروش مدیریتکانال مدیریتکانال سروش معاونتکانال معاونتکانال سروش سیماوکانال سیماوکانال سروش ارسالکانال ارسالکانال سروش نظراتکانال نظراتکانال سروش پیشنهادات،میکانال پیشنهادات،میکانال سروش توانیدکانال توانیدکانال سروش طریقکانال طریقکانال سروش Iribtv_adminکانال Iribtv_adminکانال سروش اقدامکانال اقدامکانال سروش فرماییدکانال فرماییدکانال سروش iribtvکانال iribtv