معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش


کانال سروش غیاث الشهداء

@ghyas_shohada_f_gh_f

کانال سروش غیاث الشهداء

کانال سروش مذهبی 9 ماه پیش
کانال رسمی بانو شهیده راه ولایت فاطمه غیاث آبادی فراهانی که به همراه تک فرزند پسرش به جبهه های غرب و شمال غرب (پیرانشهر ) عزیمت نموده وهمچنین از بانوان انقلابی ومقلدین سال ۱۳۴۲حضرت امام بود این کانال برای رهپویی راه این شهیده ولایت ایجاد نمودیم
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 10,062 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش غیاثکانال غیاثکانال سروش الشهداءکانال الشهداءکانال سروش رسمیکانال رسمیکانال سروش بانوکانال بانوکانال سروش شهیدهکانال شهیدهکانال سروش راهکانال راهکانال سروش ولایتکانال ولایتکانال سروش فاطمهکانال فاطمهکانال سروش غیاثکانال غیاثکانال سروش آبادیکانال آبادیکانال سروش فراهانیکانال فراهانیکانال سروش همراهکانال همراهکانال سروش تککانال تککانال سروش فرزندکانال فرزندکانال سروش پسرشکانال پسرشکانال سروش جبههکانال جبههکانال سروش هایکانال هایکانال سروش غربکانال غربکانال سروش شمالکانال شمالکانال سروش غربکانال غربکانال سروش پیرانشهرکانال پیرانشهرکانال سروش عزیمتکانال عزیمتکانال سروش نمودهکانال نمودهکانال سروش وهمچنینکانال وهمچنینکانال سروش بانوانکانال بانوانکانال سروش انقلابیکانال انقلابیکانال سروش ومقلدینکانال ومقلدینکانال سروش سالکانال سالکانال سروش ۱۳۴۲حضرتکانال ۱۳۴۲حضرتکانال سروش امامکانال امامکانال سروش بودکانال بودکانال سروش اینکانال اینکانال سروش رهپوییکانال رهپوییکانال سروش راهکانال راهکانال سروش اینکانال اینکانال سروش شهیدهکانال شهیدهکانال سروش ولایتکانال ولایتکانال سروش ایجادکانال ایجادکانال سروش نمودیمکانال نمودیمکانال سروش ghyas_shohada_f_gh_fکانال ghyas_shohada_f_gh_f