معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش
مای چنلز کانال سروش کانال سروش مذهبی کانال سروش دستی که جا ماند


کانال سروش دستی که جا ماند

@sardar_shahid_naser_bakhtyari

کانال سروش دستی که جا ماند

کانال سروش مذهبی 3 سال پیش
کانال رسمی سردار شهید ناصر بختیاری (فرمانده محور لشکر ۱۷ علی بن ابیطالب علیه السلام ) که با گلوله تانک T72جسم مطهر شهید متلاشی شد
حسین جان غلام دلخسته ات را بپذیر
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 54,041 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش دستیکانال دستیکانال سروش جاکانال جاکانال سروش ماندکانال ماندکانال سروش رسمیکانال رسمیکانال سروش سردارکانال سردارکانال سروش شهیدکانال شهیدکانال سروش ناصرکانال ناصرکانال سروش بختیاریکانال بختیاریکانال سروش فرماندهکانال فرماندهکانال سروش محورکانال محورکانال سروش لشکرکانال لشکرکانال سروش ۱۷کانال ۱۷کانال سروش علیکانال علیکانال سروش بنکانال بنکانال سروش ابیطالبکانال ابیطالبکانال سروش علیهکانال علیهکانال سروش السلامکانال السلامکانال سروش گلولهکانال گلولهکانال سروش تانککانال تانککانال سروش T72جسمکانال T72جسمکانال سروش مطهرکانال مطهرکانال سروش شهیدکانال شهیدکانال سروش متلاشیکانال متلاشیکانال سروش شدکانال شدکانال سروش حسینکانال حسینکانال سروش جانکانال جانکانال سروش غلامکانال غلامکانال سروش دلخستهکانال دلخستهکانال سروش اتکانال اتکانال سروش بپذیرکانال بپذیرکانال سروش sardar_shahid_naser_bakhtyariکانال sardar_shahid_naser_bakhtyari