معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش


کانال سروش محفل مجازی بسیجیان

@mahfel_basij

کانال سروش محفل مجازی بسیجیان

کانال سروش اجتماعی و فرهنگی 1 سال پیش
♦️ کانال تخصصی آگهی های جذب سرباز امریه و کسر خدمت سربازی
♦️ آگهی های استخدام مراکز نظامی و ارگان های وابسته
♦️ آگهی دوره های آموزشی و اردوهای جهادی

🔸 همچنین :
✔️ دانستنی های تربیتی
✔️ سیره شهدا
✔️ سبک زندگی
✔️ مشاوره خانواده
✔️ جملات و داستانک زیبا
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 13,007 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش محفلکانال محفلکانال سروش مجازیکانال مجازیکانال سروش بسیجیانکانال بسیجیانکانال سروش تخصصیکانال تخصصیکانال سروش آگهیکانال آگهیکانال سروش هایکانال هایکانال سروش جذبکانال جذبکانال سروش سربازکانال سربازکانال سروش امریهکانال امریهکانال سروش کسرکانال کسرکانال سروش خدمتکانال خدمتکانال سروش سربازیکانال سربازیکانال سروش آگهیکانال آگهیکانال سروش هایکانال هایکانال سروش استخدامکانال استخدامکانال سروش مراکزکانال مراکزکانال سروش نظامیکانال نظامیکانال سروش ارگانکانال ارگانکانال سروش هایکانال هایکانال سروش وابستهکانال وابستهکانال سروش آگهیکانال آگهیکانال سروش دورهکانال دورهکانال سروش هایکانال هایکانال سروش آموزشیکانال آموزشیکانال سروش اردوهایکانال اردوهایکانال سروش جهادیکانال جهادیکانال سروش همچنینکانال همچنینکانال سروش دانستنیکانال دانستنیکانال سروش هایکانال هایکانال سروش تربیتیکانال تربیتیکانال سروش سیرهکانال سیرهکانال سروش شهداکانال شهداکانال سروش سبککانال سبککانال سروش زندگیکانال زندگیکانال سروش مشاورهکانال مشاورهکانال سروش خانوادهکانال خانوادهکانال سروش جملاتکانال جملاتکانال سروش داستانککانال داستانککانال سروش زیباکانال زیباکانال سروش mahfel_basijکانال mahfel_basij