معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا حیوانات کانال ایتا آموزش دام و طیور


کانال ایتا آموزش دام و طیور

@teyur96

کانال ایتا آموزش دام و طیور

کانال ایتا حیوانات 1 سال پیش
🔴یک گروه به عنوان پایگاه اشتغالزایی در کنار کانال فعالیت دارد جهت مشاوره و ...
✅برای ایجاد کسب و کار باید اطلاعاتی از نحوه ی شروع کار و تجهیزات را داشته باید
✅ با پرورش طیور و ماکیان کسب و کاری رو راه اندازی کنید
✅داخل کانال تمام آموزش ها گذاشته شده
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 10,348 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا آموزشکانال آموزشکانال ایتا دامکانال دامکانال ایتا طیورکانال طیورکانال ایتا یککانال یککانال ایتا گروهکانال گروهکانال ایتا عنوانکانال عنوانکانال ایتا پایگاهکانال پایگاهکانال ایتا اشتغالزاییکانال اشتغالزاییکانال ایتا کنارکانال کنارکانال ایتا فعالیتکانال فعالیتکانال ایتا داردکانال داردکانال ایتا جهتکانال جهتکانال ایتا مشاورهکانال مشاورهکانال ایتا ایجادکانال ایجادکانال ایتا کسبکانال کسبکانال ایتا کارکانال کارکانال ایتا بایدکانال بایدکانال ایتا اطلاعاتیکانال اطلاعاتیکانال ایتا نحوهکانال نحوهکانال ایتا یکانال یکانال ایتا شروعکانال شروعکانال ایتا کارکانال کارکانال ایتا تجهیزاتکانال تجهیزاتکانال ایتا داشتهکانال داشتهکانال ایتا بایدکانال بایدکانال ایتا پرورشکانال پرورشکانال ایتا طیورکانال طیورکانال ایتا ماکیانکانال ماکیانکانال ایتا کسبکانال کسبکانال ایتا کاریکانال کاریکانال ایتا روکانال روکانال ایتا راهکانال راهکانال ایتا اندازیکانال اندازیکانال ایتا کنیدکانال کنیدکانال ایتا داخلکانال داخلکانال ایتا تمامکانال تمامکانال ایتا آموزشکانال آموزشکانال ایتا گذاشتهکانال گذاشتهکانال ایتا شدهکانال شدهکانال ایتا teyur96کانال teyur96