معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا آموزشی کانال ایتا فرهنگ لغات حقوقی


کانال ویژه
کانال ایتا فرهنگ لغات حقوقی

@299041052C39cc4b272c

کانال ایتا فرهنگ لغات حقوقی

کانال ایتا آموزشی امروز
وقتی از ترمینولوژی حقوق حرف می‌زنیم، منظورمان مجموعه واژه های اختصاصی علم حقوق است و یا واژه های عمومی که در علم حقوق، معنای تخصصی پیدا می‌کنند. در این کانال سعی شده است با اصطلاحات حقوقی آشنا شوید.
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 763 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا فرهنگکانال فرهنگکانال ایتا لغاتکانال لغاتکانال ایتا حقوقیکانال حقوقیکانال ایتا وقتیکانال وقتیکانال ایتا ترمینولوژیکانال ترمینولوژیکانال ایتا حقوقکانال حقوقکانال ایتا حرفکانال حرفکانال ایتا می‌زنیم،کانال می‌زنیم،کانال ایتا منظورمانکانال منظورمانکانال ایتا مجموعهکانال مجموعهکانال ایتا واژهکانال واژهکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا اختصاصیکانال اختصاصیکانال ایتا علمکانال علمکانال ایتا حقوقکانال حقوقکانال ایتا استکانال استکانال ایتا یاکانال یاکانال ایتا واژهکانال واژهکانال ایتا هایکانال هایکانال ایتا عمومیکانال عمومیکانال ایتا علمکانال علمکانال ایتا حقوق،کانال حقوق،کانال ایتا معنایکانال معنایکانال ایتا تخصصیکانال تخصصیکانال ایتا پیداکانال پیداکانال ایتا می‌کنندکانال می‌کنندکانال ایتا اینکانال اینکانال ایتا سعیکانال سعیکانال ایتا شدهکانال شدهکانال ایتا استکانال استکانال ایتا اصطلاحاتکانال اصطلاحاتکانال ایتا حقوقیکانال حقوقیکانال ایتا آشناکانال آشناکانال ایتا شویدکانال شویدکانال ایتا 299041052C39cc4b272cکانال 299041052C39cc4b272c

کانال های ویژه ایتا