معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا آموزشی کانال ایتا درمان اختلالات یادگیری


کانال ویژه
کانال ایتا درمان اختلالات یادگیری

@Akhtelalateyadgiry

کانال ایتا درمان اختلالات یادگیری

کانال ایتا آموزشی امروز
سلام عزیزان☺️ به کانال خودتون خوش آمدید
✍️ اینجا قراره مشکلات آموزشی فرزندت رو فیتیله پیچ کنیم
✍️ کلی را+ار، کلی کاربرگ، کلی بازی
✍️ هدف تقویت دقت، تمرکز، توجه، حافظه
✍️ رفع مشکلات روان خوانی، دیکته

✍️ راه ارتباط با ادمین👇🏻👇🏻

@zahraabdellahi1365
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 1,064 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا درمانکانال درمانکانال ایتا اختلالاتکانال اختلالاتکانال ایتا یادگیریکانال یادگیریکانال ایتا سلامکانال سلامکانال ایتا عزیزانکانال عزیزانکانال ایتا خودتونکانال خودتونکانال ایتا خوشکانال خوشکانال ایتا آمدیدکانال آمدیدکانال ایتا اینجاکانال اینجاکانال ایتا قرارهکانال قرارهکانال ایتا مشکلاتکانال مشکلاتکانال ایتا آموزشیکانال آموزشیکانال ایتا فرزندتکانال فرزندتکانال ایتا روکانال روکانال ایتا فیتیلهکانال فیتیلهکانال ایتا پیچکانال پیچکانال ایتا کنیمکانال کنیمکانال ایتا کلیکانال کلیکانال ایتا را+ار،کانال را+ار،کانال ایتا کلیکانال کلیکانال ایتا کاربرگ،کانال کاربرگ،کانال ایتا کلیکانال کلیکانال ایتا بازیکانال بازیکانال ایتا هدفکانال هدفکانال ایتا تقویتکانال تقویتکانال ایتا دقت،کانال دقت،کانال ایتا تمرکز،کانال تمرکز،کانال ایتا توجه،کانال توجه،کانال ایتا حافظهکانال حافظهکانال ایتا رفعکانال رفعکانال ایتا مشکلاتکانال مشکلاتکانال ایتا روانکانال روانکانال ایتا خوانی،کانال خوانی،کانال ایتا دیکتهکانال دیکتهکانال ایتا راهکانال راهکانال ایتا ارتباطکانال ارتباطکانال ایتا ادمینکانال ادمینکانال ایتا zahraabdellahi1365کانال zahraabdellahi1365کانال ایتا Akhtelalateyadgiryکانال Akhtelalateyadgiry

کانال های ویژه ایتا