معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا آموزشی کانال ایتا آل یاسین فلاورجان


کانال ایتا آل یاسین فلاورجان

@Aleyasin_falavarjan

کانال ایتا آل یاسین فلاورجان

کانال ایتا آموزشی 4 ماه پیش
برگزار کننده کلاسهای قرآن
معارف ، زبان ، هنری و . . .

آدرس ؛ فلاورجان ، خیابان امام خمینی (ره) ، کوی وحدت

تلفن ثابت ؛ ۲۱۲۲ ۳۷۴۲ (۰۳۱) 

👇اینستاگرام👇
Instagram.com/Aleyasin_falavarjan
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 590 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا آلکانال آلکانال ایتا یاسینکانال یاسینکانال ایتا فلاورجانکانال فلاورجانکانال ایتا برگزارکانال برگزارکانال ایتا کنندهکانال کنندهکانال ایتا کلاسهایکانال کلاسهایکانال ایتا قرآنکانال قرآنکانال ایتا معارفکانال معارفکانال ایتا زبانکانال زبانکانال ایتا هنریکانال هنریکانال ایتا کانال کانال ایتا آدرسکانال آدرسکانال ایتا ؛کانال ؛کانال ایتا فلاورجانکانال فلاورجانکانال ایتا خیابانکانال خیابانکانال ایتا امامکانال امامکانال ایتا خمینیکانال خمینیکانال ایتا رهکانال رهکانال ایتا کویکانال کویکانال ایتا وحدتکانال وحدتکانال ایتا کانال کانال ایتا تلفنکانال تلفنکانال ایتا ثابتکانال ثابتکانال ایتا ؛کانال ؛کانال ایتا ۲۱۲۲کانال ۲۱۲۲کانال ایتا ۳۷۴۲کانال ۳۷۴۲کانال ایتا ۰۳۱کانال ۰۳۱کانال ایتا کانال کانال ایتا اینستاگرامکانال اینستاگرامکانال ایتا Instagramکانال Instagramکانال ایتا comAleyasin_falavarjanکانال comAleyasin_falavarjanکانال ایتا Aleyasin_falavarjanکانال Aleyasin_falavarjan

کانال های ویژه ایتا