معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا آموزشی کانال ایتا انگلیسی شگفت انگیز


کانال ایتا انگلیسی شگفت انگیز

@Amazing_English

کانال ایتا انگلیسی شگفت انگیز

کانال ایتا آموزشی 2 ماه پیش
با روشی که نتیجه 8 سال تحقیقه تسلط بر مکالمه انگلیسی راه چهار ساله رو در یک سال طی می کنید.
با تمرکز روی خطاهای فارسی زبانها دریادگیری انگلیسی
و یادگیری اساسی 2000 واژه پرکاربرد در مکالمات روزمره
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 21,203 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا انگلیسیکانال انگلیسیکانال ایتا شگفتکانال شگفتکانال ایتا انگیزکانال انگیزکانال ایتا روشیکانال روشیکانال ایتا نتیجهکانال نتیجهکانال ایتا 8کانال 8کانال ایتا سالکانال سالکانال ایتا تحقیقهکانال تحقیقهکانال ایتا تسلطکانال تسلطکانال ایتا برکانال برکانال ایتا مکالمهکانال مکالمهکانال ایتا انگلیسیکانال انگلیسیکانال ایتا راهکانال راهکانال ایتا چهارکانال چهارکانال ایتا سالهکانال سالهکانال ایتا روکانال روکانال ایتا یککانال یککانال ایتا سالکانال سالکانال ایتا طیکانال طیکانال ایتا میکانال میکانال ایتا کنیدکانال کنیدکانال ایتا تمرکزکانال تمرکزکانال ایتا رویکانال رویکانال ایتا خطاهایکانال خطاهایکانال ایتا فارسیکانال فارسیکانال ایتا زبانهاکانال زبانهاکانال ایتا دریادگیریکانال دریادگیریکانال ایتا انگلیسیکانال انگلیسیکانال ایتا یادگیریکانال یادگیریکانال ایتا اساسیکانال اساسیکانال ایتا 2000کانال 2000کانال ایتا واژهکانال واژهکانال ایتا پرکاربردکانال پرکاربردکانال ایتا مکالماتکانال مکالماتکانال ایتا روزمرهکانال روزمرهکانال ایتا Amazing_Englishکانال Amazing_English

کانال های ویژه ایتا