معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا آموزشی کانال ایتا عاطفه عبــاسی |مهندسیِ تربیت


کانال ایتا عاطفه عبــاسی |مهندسیِ تربیت

@atefehabasi_1399

کانال ایتا عاطفه عبــاسی |مهندسیِ تربیت

کانال ایتا آموزشی 3 ماه پیش
عاطفه عباسی هستم،دانشجوی دکترای روان شناسی
⭕️اینجا یاد میگیری چطور با فرزندت که از نسلِ دیگه اس، تعامل داشته باشی

آماده ایی یه رابطه متفاوتی با فرزندت داشته باشی😊

📝عضویت نظام : 13829
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 490 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا عاطفهکانال عاطفهکانال ایتا عبــاسیکانال عبــاسیکانال ایتا مهندسیِکانال مهندسیِکانال ایتا تربیتکانال تربیتکانال ایتا عاطفهکانال عاطفهکانال ایتا عباسیکانال عباسیکانال ایتا هستمکانال هستمکانال ایتا دانشجویکانال دانشجویکانال ایتا دکترایکانال دکترایکانال ایتا روانکانال روانکانال ایتا شناسیکانال شناسیکانال ایتا اینجاکانال اینجاکانال ایتا یادکانال یادکانال ایتا میگیریکانال میگیریکانال ایتا چطورکانال چطورکانال ایتا فرزندتکانال فرزندتکانال ایتا نسلِکانال نسلِکانال ایتا دیگهکانال دیگهکانال ایتا اسکانال اسکانال ایتا تعاملکانال تعاملکانال ایتا داشتهکانال داشتهکانال ایتا باشیکانال باشیکانال ایتا آمادهکانال آمادهکانال ایتا اییکانال اییکانال ایتا یهکانال یهکانال ایتا رابطهکانال رابطهکانال ایتا متفاوتیکانال متفاوتیکانال ایتا فرزندتکانال فرزندتکانال ایتا داشتهکانال داشتهکانال ایتا باشیکانال باشیکانال ایتا عضویتکانال عضویتکانال ایتا نظامکانال نظامکانال ایتا 13829کانال 13829کانال ایتا atefehabasi_1399کانال atefehabasi_1399

کانال های ویژه ایتا