معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا آموزشی کانال ایتا آموزش و پرورش جوجه🐥


کانال ایتا آموزش و پرورش جوجه🐥

@parvazJooje1360

کانال ایتا آموزش و پرورش جوجه🐥

کانال ایتا آموزشی 10 ماه پیش
﷽‏🌱
راه طلایی رسیدن به آرزوهایتان راهموارکرده‌ایم با
گروه آموزش وپرورش جوجه پرواز
مشاوره در زمینه:
آموزش مرغ بومی و گوشتی
فروش جوجه یک روزه
تجهیز کردن سالن مرغداری
نصب نیپل ودانخوری اتومات
فروش دانخوری و آب خوری
فروش داروهای گیاهی صد در صد تضمینی
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 5,809 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا آموزشکانال آموزشکانال ایتا پرورشکانال پرورشکانال ایتا جوجهکانال جوجهکانال ایتا ﷽‏کانال ﷽‏کانال ایتا راهکانال راهکانال ایتا طلاییکانال طلاییکانال ایتا رسیدنکانال رسیدنکانال ایتا آرزوهایتانکانال آرزوهایتانکانال ایتا راهموارکرده‌ایمکانال راهموارکرده‌ایمکانال ایتا گروهکانال گروهکانال ایتا آموزشکانال آموزشکانال ایتا وپرورشکانال وپرورشکانال ایتا جوجهکانال جوجهکانال ایتا پروازکانال پروازکانال ایتا مشاورهکانال مشاورهکانال ایتا زمینهکانال زمینهکانال ایتا آموزشکانال آموزشکانال ایتا مرغکانال مرغکانال ایتا بومیکانال بومیکانال ایتا گوشتیکانال گوشتیکانال ایتا فروشکانال فروشکانال ایتا جوجهکانال جوجهکانال ایتا یککانال یککانال ایتا روزهکانال روزهکانال ایتا تجهیزکانال تجهیزکانال ایتا کردنکانال کردنکانال ایتا سالنکانال سالنکانال ایتا مرغداریکانال مرغداریکانال ایتا نصبکانال نصبکانال ایتا نیپلکانال نیپلکانال ایتا ودانخوریکانال ودانخوریکانال ایتا اتوماتکانال اتوماتکانال ایتا فروشکانال فروشکانال ایتا دانخوریکانال دانخوریکانال ایتا آبکانال آبکانال ایتا خوریکانال خوریکانال ایتا فروشکانال فروشکانال ایتا داروهایکانال داروهایکانال ایتا گیاهیکانال گیاهیکانال ایتا صدکانال صدکانال ایتا صدکانال صدکانال ایتا تضمینیکانال تضمینیکانال ایتا parvazJooje1360کانال parvazJooje1360

کانال های ویژه ایتا