معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا


کانال ایتا پاپاغان🦜

@papaghan

کانال ایتا پاپاغان🦜

کانال ایتا سرگرمی 3 ماه پیش
من فاطمه ام🌻
اینجا یکم از روزمرگیها میگم
گاهی ترفندای ساده دارم
گاهی ام یه سربه حیات وحش میزنم


درزبان آذری به طوطی میگن پاپاغان
اینجا پرازرنگه
مثل پرهای طوطی🦜


ارتباط بامن
@Fdsharif
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 466 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا پاپاغان🦜کانال پاپاغان🦜کانال ایتا منکانال منکانال ایتا فاطمهکانال فاطمهکانال ایتا امکانال امکانال ایتا اینجاکانال اینجاکانال ایتا یکمکانال یکمکانال ایتا روزمرگیهاکانال روزمرگیهاکانال ایتا میگمکانال میگمکانال ایتا گاهیکانال گاهیکانال ایتا ترفندایکانال ترفندایکانال ایتا سادهکانال سادهکانال ایتا دارمکانال دارمکانال ایتا گاهیکانال گاهیکانال ایتا امکانال امکانال ایتا یهکانال یهکانال ایتا سربهکانال سربهکانال ایتا حیاتکانال حیاتکانال ایتا وحشکانال وحشکانال ایتا میزنمکانال میزنمکانال ایتا درزبانکانال درزبانکانال ایتا آذریکانال آذریکانال ایتا طوطیکانال طوطیکانال ایتا میگنکانال میگنکانال ایتا پاپاغانکانال پاپاغانکانال ایتا اینجاکانال اینجاکانال ایتا پرازرنگهکانال پرازرنگهکانال ایتا مثلکانال مثلکانال ایتا پرهایکانال پرهایکانال ایتا طوطی🦜کانال طوطی🦜کانال ایتا ارتباطکانال ارتباطکانال ایتا بامنکانال بامنکانال ایتا Fdsharifکانال Fdsharifکانال ایتا papaghanکانال papaghan

کانال های ویژه ایتا