معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا
مای چنلز کانال ایتا کانال ایتا مذهبی کانال ایتا 👑الغدیر {حق مشبک}👑


کانال ایتا 👑الغدیر {حق مشبک}👑

@Ghadir_101218

کانال ایتا 👑الغدیر {حق مشبک}👑

کانال ایتا مذهبی 9 ماه پیش
‌‌🔷مدیر: @Single_Army
👈اد، مناظره و... هماهنگی با مدیر

🔶مطالب متنوع علاوه بر هدف اصلی:
🌹اثبات شیعه/امامت/دین‌وسیاست
👈پیرو ولایت خمینی

🌹گروه فقط پرسش/پاسخ
📛مطلب،مناظره،تبلیغ👈ممنوع
https://eitaa.com/joinchat/1635909815C7d039b7ab9

@Ghadir_101218
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 10,190 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا الغدیرکانال الغدیرکانال ایتا حقکانال حقکانال ایتا مشبککانال مشبککانال ایتا ‌‌مدیرکانال ‌‌مدیرکانال ایتا Single_Armyکانال Single_Armyکانال ایتا ادکانال ادکانال ایتا مناظرهکانال مناظرهکانال ایتا هماهنگیکانال هماهنگیکانال ایتا مدیرکانال مدیرکانال ایتا مطالبکانال مطالبکانال ایتا متنوعکانال متنوعکانال ایتا علاوهکانال علاوهکانال ایتا برکانال برکانال ایتا هدفکانال هدفکانال ایتا اصلیکانال اصلیکانال ایتا اثباتکانال اثباتکانال ایتا شیعهامامتدین‌وسیاستکانال شیعهامامتدین‌وسیاستکانال ایتا پیروکانال پیروکانال ایتا ولایتکانال ولایتکانال ایتا خمینیکانال خمینیکانال ایتا گروهکانال گروهکانال ایتا فقطکانال فقطکانال ایتا پرسشپاسخکانال پرسشپاسخکانال ایتا مطلبکانال مطلبکانال ایتا مناظرهکانال مناظرهکانال ایتا تبلیغممنوعکانال تبلیغممنوعکانال ایتا eitaaکانال eitaaکانال ایتا comjoinchat1635909815C7d039b7ab9کانال comjoinchat1635909815C7d039b7ab9کانال ایتا Ghadir_101218کانال Ghadir_101218کانال ایتا Ghadir_101218کانال Ghadir_101218

کانال های ویژه ایتا