معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا


کانال ایتا جانســــــار

@Jansar

کانال ایتا جانســــــار

کانال ایتا مذهبی 6 ماه پیش
اینجا «جـٰانســــٰار»
به یاد کسانی جانشان را فدا کردند ، 🥀
کسانی که ...
هر چه داشتند فدا کردند ؛
حتی تیر ها هم از پیکرشان خون نوشیدند ❤️‍🩹🕊️
هر چه امروز کشور ما دارد
و هرچه در آینده بدست بیاورد ،
به برکت خون این جوانان #شهید است.
✨⃢⃟🌼
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 408 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا جانســــــارکانال جانســــــارکانال ایتا اینجاکانال اینجاکانال ایتا «جـٰانســــٰار»کانال «جـٰانســــٰار»کانال ایتا یادکانال یادکانال ایتا کسانیکانال کسانیکانال ایتا جانشانکانال جانشانکانال ایتا فداکانال فداکانال ایتا کردندکانال کردندکانال ایتا 🥀کانال 🥀کانال ایتا کسانیکانال کسانیکانال ایتا هرکانال هرکانال ایتا چهکانال چهکانال ایتا داشتندکانال داشتندکانال ایتا فداکانال فداکانال ایتا کردندکانال کردندکانال ایتا ؛کانال ؛کانال ایتا حتیکانال حتیکانال ایتا تیرکانال تیرکانال ایتا همکانال همکانال ایتا پیکرشانکانال پیکرشانکانال ایتا خونکانال خونکانال ایتا نوشیدندکانال نوشیدندکانال ایتا ‍🩹کانال ‍🩹کانال ایتا هرکانال هرکانال ایتا چهکانال چهکانال ایتا امروزکانال امروزکانال ایتا کشورکانال کشورکانال ایتا ماکانال ماکانال ایتا داردکانال داردکانال ایتا هرچهکانال هرچهکانال ایتا آیندهکانال آیندهکانال ایتا بدستکانال بدستکانال ایتا بیاوردکانال بیاوردکانال ایتا برکتکانال برکتکانال ایتا خونکانال خونکانال ایتا اینکانال اینکانال ایتا جوانانکانال جوانانکانال ایتا شهیدکانال شهیدکانال ایتا استکانال استکانال ایتا ⃢⃟کانال ⃢⃟کانال ایتا Jansarکانال Jansar

کانال های ویژه ایتا