معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا


کانال ایتا چله شهدا

@chelehshohadaa

کانال ایتا چله شهدا

کانال ایتا مذهبی 12 ماه پیش
توضیحات چله شهدا
🔹هر شب اسم یک شهید را با یک سری اعمال اعلام می‌کنیم که اعمال هر شهید با شهید دیگر متفاوت هست. یعنی مجموعاً چهل شهید داریم
🔹اعمالی را که اعلام میشه، تقدیم کنید به شهید همان روز و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 8,047 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا چلهکانال چلهکانال ایتا شهداکانال شهداکانال ایتا توضیحاتکانال توضیحاتکانال ایتا چلهکانال چلهکانال ایتا شهداکانال شهداکانال ایتا هرکانال هرکانال ایتا شبکانال شبکانال ایتا اسمکانال اسمکانال ایتا یککانال یککانال ایتا شهیدکانال شهیدکانال ایتا یککانال یککانال ایتا سریکانال سریکانال ایتا اعمالکانال اعمالکانال ایتا اعلامکانال اعلامکانال ایتا می‌کنیمکانال می‌کنیمکانال ایتا اعمالکانال اعمالکانال ایتا هرکانال هرکانال ایتا شهیدکانال شهیدکانال ایتا شهیدکانال شهیدکانال ایتا دیگرکانال دیگرکانال ایتا متفاوتکانال متفاوتکانال ایتا هستکانال هستکانال ایتا یعنیکانال یعنیکانال ایتا مجموعاًکانال مجموعاًکانال ایتا چهلکانال چهلکانال ایتا شهیدکانال شهیدکانال ایتا داریمکانال داریمکانال ایتا اعمالیکانال اعمالیکانال ایتا اعلامکانال اعلامکانال ایتا میشهکانال میشهکانال ایتا تقدیمکانال تقدیمکانال ایتا کنیدکانال کنیدکانال ایتا شهیدکانال شهیدکانال ایتا همانکانال همانکانال ایتا روزکانال روزکانال ایتا امامکانال امامکانال ایتا زمانکانال زمانکانال ایتا عجلکانال عجلکانال ایتا اللهکانال اللهکانال ایتا تعالیکانال تعالیکانال ایتا فرجهکانال فرجهکانال ایتا الشریفکانال الشریفکانال ایتا chelehshohadaaکانال chelehshohadaa

کانال های ویژه ایتا