معرفی کانال ایتا

مای چنلز: کانال یاب ایتا


کانال ایتا |°تا خدا°|ツ

@ta_khoda_313

کانال ایتا |°تا خدا°|ツ

کانال ایتا مذهبی 1 سال پیش

کم نبوده اند کسانی که از این دنیا رفته اند،
و در نامه اعمالشان فقط همین ثبت بود:
⇦میخواست آدم خوبی باشد‌⇨
اما برای آدم خوبے شدن، نه حرکتی کرد...
نه سرعتے داشت...
نه سبقتے گرفت...
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 2,234 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال ایتا °تاکانال °تاکانال ایتا خدا°ツکانال خدا°ツکانال ایتا ﷽کانال ﷽کانال ایتا کمکانال کمکانال ایتا نبودهکانال نبودهکانال ایتا کسانیکانال کسانیکانال ایتا اینکانال اینکانال ایتا دنیاکانال دنیاکانال ایتا رفتهکانال رفتهکانال ایتا اند،کانال اند،کانال ایتا نامهکانال نامهکانال ایتا اعمالشانکانال اعمالشانکانال ایتا فقطکانال فقطکانال ایتا همینکانال همینکانال ایتا ثبتکانال ثبتکانال ایتا بودکانال بودکانال ایتا میخواستکانال میخواستکانال ایتا آدمکانال آدمکانال ایتا خوبیکانال خوبیکانال ایتا باشد‌کانال باشد‌کانال ایتا اماکانال اماکانال ایتا آدمکانال آدمکانال ایتا خوبےکانال خوبےکانال ایتا شدن،کانال شدن،کانال ایتا نهکانال نهکانال ایتا حرکتیکانال حرکتیکانال ایتا کردکانال کردکانال ایتا نهکانال نهکانال ایتا سرعتےکانال سرعتےکانال ایتا داشتکانال داشتکانال ایتا نهکانال نهکانال ایتا سبقتےکانال سبقتےکانال ایتا گرفتکانال گرفتکانال ایتا ta_khoda_313کانال ta_khoda_313