معرفی کانال روبیکا

مای چنلز: کانال یاب روبیکا
مای چنلز کانال روبیکا کانال روبیکا آموزشی کانال روبیکا آمادگی تحصیلی کودکان


کانال روبیکا آمادگی تحصیلی کودکان

@school_readiness

کانال روبیکا آمادگی تحصیلی کودکان

کانال روبیکا آموزشی 11 ماه پیش
این کانال برای آموزش والدین در خصوص آماده کردن کودکان برای مدرسه ایجاد شده است و مطالب آن براساس مطالعات علمی و آخرین پژوهش‌های روز دنیا می‌باشد.
ادمین: مصطفی علیخانی، دانشجوی دکتری روان‌سنجی
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 2,294 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال روبیکا آمادگیکانال آمادگیکانال روبیکا تحصیلیکانال تحصیلیکانال روبیکا کودکانکانال کودکانکانال روبیکا اینکانال اینکانال روبیکا آموزشکانال آموزشکانال روبیکا والدینکانال والدینکانال روبیکا خصوصکانال خصوصکانال روبیکا آمادهکانال آمادهکانال روبیکا کردنکانال کردنکانال روبیکا کودکانکانال کودکانکانال روبیکا مدرسهکانال مدرسهکانال روبیکا ایجادکانال ایجادکانال روبیکا شدهکانال شدهکانال روبیکا استکانال استکانال روبیکا مطالبکانال مطالبکانال روبیکا آنکانال آنکانال روبیکا براساسکانال براساسکانال روبیکا مطالعاتکانال مطالعاتکانال روبیکا علمیکانال علمیکانال روبیکا آخرینکانال آخرینکانال روبیکا پژوهش‌هایکانال پژوهش‌هایکانال روبیکا روزکانال روزکانال روبیکا دنیاکانال دنیاکانال روبیکا می‌باشدکانال می‌باشدکانال روبیکا ادمینکانال ادمینکانال روبیکا مصطفیکانال مصطفیکانال روبیکا علیخانی،کانال علیخانی،کانال روبیکا دانشجویکانال دانشجویکانال روبیکا دکتریکانال دکتریکانال روبیکا روان‌سنجیکانال روان‌سنجیکانال روبیکا school_readinessکانال school_readiness