معرفی کانال روبیکا

مای چنلز: کانال یاب روبیکا
مای چنلز کانال روبیکا کانال روبیکا مذهبی کانال روبیکا ♡مکتب حاج قاسم♡


کانال روبیکا ♡مکتب حاج قاسم♡

@MAKTAB_SOLEYMANI_IR

کانال روبیکا ♡مکتب حاج قاسم♡

کانال روبیکا مذهبی 2 سال پیش
﷽ 🥀⃟🕊دل، چو در دام عشق منظور است🙁
🍃⃟🕊دیده را جُرم نیست، معذور است😓
🥀⃟🕊ناظرم در رُخَت ،به دیده ی دل🙁
🍃⃟🕊گرچه از چشم ظاهرم، دور است😔
🌷 #شهید‌حاج‌قاسم‌سلیمانی
بکوب روی افزودن به روبیکا
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 8,099 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال روبیکا مکتبکانال مکتبکانال روبیکا حاجکانال حاجکانال روبیکا قاسمکانال قاسمکانال روبیکا ﷽کانال ﷽کانال روبیکا 🥀⃟دل،کانال 🥀⃟دل،کانال روبیکا چوکانال چوکانال روبیکا دامکانال دامکانال روبیکا عشقکانال عشقکانال روبیکا منظورکانال منظورکانال روبیکا استکانال استکانال روبیکا ⃟دیدهکانال ⃟دیدهکانال روبیکا جُرمکانال جُرمکانال روبیکا نیست،کانال نیست،کانال روبیکا معذورکانال معذورکانال روبیکا استکانال استکانال روبیکا 🥀⃟ناظرمکانال 🥀⃟ناظرمکانال روبیکا رُخَتکانال رُخَتکانال روبیکا ،بهکانال ،بهکانال روبیکا دیدهکانال دیدهکانال روبیکا یکانال یکانال روبیکا دلکانال دلکانال روبیکا ⃟گرچهکانال ⃟گرچهکانال روبیکا چشمکانال چشمکانال روبیکا ظاهرم،کانال ظاهرم،کانال روبیکا دورکانال دورکانال روبیکا استکانال استکانال روبیکا شهید‌حاج‌قاسم‌سلیمانیکانال شهید‌حاج‌قاسم‌سلیمانیکانال روبیکا بکوبکانال بکوبکانال روبیکا رویکانال رویکانال روبیکا افزودنکانال افزودنکانال روبیکا روبیکاکانال روبیکاکانال روبیکا MAKTAB_SOLEYMANI_IRکانال MAKTAB_SOLEYMANI_IR