معرفی کانال روبیکا

مای چنلز: کانال یاب روبیکا


کانال روبیکا سردار دلها

@Rzvshhadt

کانال روبیکا سردار دلها

کانال روبیکا مذهبی 2 سال پیش
{بسم رب شهدا}
«اللهم ارزقنا توفیق الشهادة فے سبیلک بحق الحسین»
{فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است
ولی ادامه ی مبارزه و دست یافتن به پیروزی
نهایی قاتلان و جنایتکاران راتلخ ترخواهد کرد}
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 3,902 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال روبیکا سردارکانال سردارکانال روبیکا دلهاکانال دلهاکانال روبیکا بسمکانال بسمکانال روبیکا ربکانال ربکانال روبیکا شهداکانال شهداکانال روبیکا «اللهمکانال «اللهمکانال روبیکا ارزقناکانال ارزقناکانال روبیکا توفیقکانال توفیقکانال روبیکا الشهادةکانال الشهادةکانال روبیکا فےکانال فےکانال روبیکا سبیلککانال سبیلککانال روبیکا بحقکانال بحقکانال روبیکا الحسین»کانال الحسین»کانال روبیکا فقدانکانال فقدانکانال روبیکا سردارکانال سردارکانال روبیکا فداکارکانال فداکارکانال روبیکا عزیزکانال عزیزکانال روبیکا ماکانال ماکانال روبیکا تلخکانال تلخکانال روبیکا استکانال استکانال روبیکا ولیکانال ولیکانال روبیکا ادامهکانال ادامهکانال روبیکا یکانال یکانال روبیکا مبارزهکانال مبارزهکانال روبیکا دستکانال دستکانال روبیکا یافتنکانال یافتنکانال روبیکا پیروزیکانال پیروزیکانال روبیکا نهاییکانال نهاییکانال روبیکا قاتلانکانال قاتلانکانال روبیکا جنایتکارانکانال جنایتکارانکانال روبیکا راتلخکانال راتلخکانال روبیکا ترخواهدکانال ترخواهدکانال روبیکا کردکانال کردکانال روبیکا Rzvshhadtکانال Rzvshhadt