معرفی کانال سروش

مای چنلز: کانال یاب سروش


کانال سروش بانک انصار

@AnsarBank_channel

کانال سروش بانک انصار

کانال سروش اقتصادی 3 سال پیش
کانال رسمی بانک انصار در سروش
این کانال در راستای سياستها و اهداف بانک و بمنظور برقراری ارتباطات شایسته ، اطلاع رسانی رویدادها و اقدامات بانک ایجاد گردیده است.
# اداره کل روابط عمومی وتبلیغات#
Www.ansarbank.com Admin: @AnsarBank_Iran
(جزئیات بیشتر)

بازدید : 8,168 نفر
این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
قبل از انجام هر گونه داد و ستد مالی در کانال ها ، ابتدا از معتبر بودن آن کانال اطمینان حاصل نمایید.
مسئولیت محتوای این کانال بر عهده مدیر آن می باشد و مای چنلز هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
 کانال سروش بانککانال بانککانال سروش انصارکانال انصارکانال سروش رسمیکانال رسمیکانال سروش بانککانال بانککانال سروش انصارکانال انصارکانال سروش سروشکانال سروشکانال سروش اینکانال اینکانال سروش راستایکانال راستایکانال سروش سياستهاکانال سياستهاکانال سروش اهدافکانال اهدافکانال سروش بانککانال بانککانال سروش بمنظورکانال بمنظورکانال سروش برقراریکانال برقراریکانال سروش ارتباطاتکانال ارتباطاتکانال سروش شایستهکانال شایستهکانال سروش اطلاعکانال اطلاعکانال سروش رسانیکانال رسانیکانال سروش رویدادهاکانال رویدادهاکانال سروش اقداماتکانال اقداماتکانال سروش بانککانال بانککانال سروش ایجادکانال ایجادکانال سروش گردیدهکانال گردیدهکانال سروش استکانال استکانال سروش ادارهکانال ادارهکانال سروش کلکانال کلکانال سروش روابطکانال روابطکانال سروش عمومیکانال عمومیکانال سروش وتبلیغاتکانال وتبلیغاتکانال سروش Wwwکانال Wwwکانال سروش ansarbankکانال ansarbankکانال سروش comکانال comکانال سروش Adminکانال Adminکانال سروش AnsarBank_Iranکانال AnsarBank_Iranکانال سروش AnsarBank_channelکانال AnsarBank_channel